O Gradu

Mirenski Grad stoji ob reki Vipavi onkraj katere je potekala rimska cesta Akvileja–Emona. Ta točka ni bila pomembna zaradi naravnih danosti, saj bivanje na tem kamnitem griču brez vode ni bilo mogoče, pomembna pa je bila zaradi rodovitnih polj ob reki Vipavi in neposredne bližine prometne rimske vpadnice Akvileja – Emona. Okolica griča je bila tu gotovo vedno poseljena in hkrati nekako vedno na očeh narodov, ki so se tu čez pretakali iz Rimskega cesarstva v barbarski svet in obratno.