Duhovne misli

Na zadnji dan leta beremo v evangeliju: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela.« (Jn 1, 1-5)

Na novega leta dan pa v božji besedi slišimo: »Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.« (Lk 2, 19-20)

Tako Bog kot skrben Sejalec vsak dan seje dobro seme v zemljo našega srca, kjer je teren včasih podoben trdi, izhojeni poti, drugič kamniti ali pa s trnjem preraščeni zemlji, kdaj pa najde tudi preorano in pripravljeno prst, kjer seme vzklije, raste in obrodi trideseterem, šestdeseteren ali stoteren sad.

Če so v dnevnem bogoslužju berila in evangelij eden od načinov, kako Bog nagovarja človeka, pa je psalm med berili način, kako človek odgovarja na Božjo besedo. Duhovna misel, ki nas bo nagovarjala skozi leto, ki je pred nami, bo vzeta iz dnevnega psalma. Naj rahlja zemljo našega srca, da bo odprta za sprejemanje dobrega semena Božje besede in nas usposablja za osebno odgovarjanje na ljubeč Božji nagovor.

»Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo srca.« (Ps 19, 8-9)

23.1.2022

»O Bog, doklej se boš jezil, ko tvoje ljudstvo moli? Zoper nas se prepirajo naši sosedje, naši sovražniki nas zasramujejo. O, Bog, spreobrni nas, razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.« (Ps 80, 5-8)

22.1.2022

»Usmili se me, Bog, usmili se me; k tebi se zateka moja duša, v tvoje varstvo se zatekam, dokler vihar ne gre mimo.« (Ps 57, 2)

21.1.2022

»Moje solze so spravljene pri tebi. Ko te kličem, zbežijo moji sovražniki. V Boga zaupam, ne bom se bal: kaj mi more storiti človek?« (Ps 56, 9-12)

20.1.2022

»Hvaljen Gospod, moj varuh, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje!« (Ps 144, 1-2)

19.1.2022

»Moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja.« (Ps 89,27)

18.1.2022

»Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.« (Ps 50,23)

17.1.2022

»Pojte Gospodu novo pesem. Pojte Gospodu, njegovo ime slavite. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!« (Ps 96, 1-3)

16.1.2022

Tvoje moči se veseli pravični. »Kako zelo se raduje tvoje pomoči! Željo njegovega srca si mu spolnil in prošnje njegovih ustnic mu nisi odrekel.« (Ps 21, 2-3)

15.1.2022

»Blagor ljudstvu, ki tebe pozdravlja! Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili, v tvojem imenu se bodo vedno veselili, poveličevali se s tvojo pravičnostjo.« (Ps 89, 16-17)

14.1.2022

»Zbudi se, zakaj spiš. Gospod? Prebudi se, nikar nas ne zavrzi za vedno! Zakaj skrivaš svoje obličje, pozabljaš na našo bedo in stisko?« (Ps 44, 24-25)

13.1.2022

»Trdno sem upal v Gospoda, sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda, ne hodi za domišljavimi prevarljivci.« (Ps 40, 2.5)

12.1.2022

»Gospod jemlje in daje življenje, vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj. Gospod deli uboštvo in bogastvo, poniža, pa tudi poviša. Iz prahu vzdigne slabotnega, iz blata potegne siromaka.« (Ps 1 Sam 2, 6-8)

11.1.2022

»Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil? Kelih zveličanja bom dvignil in bom klical Gospodovo ime.« (Ps 116, 12-13)

10.1.2022

»Dajte Gospodu, Božji sinovi, dajte Gospodu moč in slavo! Dajte Gospodu slavo njegovega imena, pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!« (Ps 29, 1-2)

9.1.2022

»O Bog, daj kralju, da bo sodil in kraljevemu sinu svojo pravičnost! Varoval bo ponižne med ljudstvom, pomagal sinovom ubožcev.« (Ps 72, 1.4)

8.1.2022

»Zdaj, kralji, spoznajte, vladarji zemlje, dajte se poučiti! Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte, s trepetom se mu klanjajte!« (Ps 2, 10-11)

7.1.2022

»O Bog, daj svojo razsodnost kralju, svojo pravičnost kraljevemu sinu. Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove, kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek. Vsi kralji se mu bodo klanjali, vsi narodi mu bodo služili.« (Ps 72, 1.10-11)

6.1.2022

»Služite Gospodu z veseljem! Stopajte pred njegovo obličje z radostjo! Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje in od roda do roda njegova zvestoba.« (Ps 100, 2.5)

5.1.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel svojo pravičnosti.« (Ps 98, 1-2)

4.1.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98, 3-4)

3.1.2022

»Slávi, Jeruzalem, Gospoda, hvali svojega Boga, o Síon! Svoje oznanilo pošilja na zemljo, hitro se širi njegova beseda.« (Ps 147, 12.15)

2.1.2022

»O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi, razjásni svoje obličje nad nami! Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, vsi narodi tvoje odrešenje.« (Ps 67, 2-3)

1.1.2022

Arhiv