Duhovne misli

Na zadnji dan leta beremo v evangeliju: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela.« (Jn 1, 1-5)

Na novega leta dan pa v božji besedi slišimo: »Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.« (Lk 2, 19-20)

Tako Bog kot skrben Sejalec vsak dan seje dobro seme v zemljo našega srca, kjer je teren včasih podoben trdi, izhojeni poti, drugič kamniti ali pa s trnjem preraščeni zemlji, kdaj pa najde tudi preorano in pripravljeno prst, kjer seme vzklije, raste in obrodi trideseterem, šestdeseteren ali stoteren sad.

Če so v dnevnem bogoslužju berila in evangelij eden od načinov, kako Bog nagovarja človeka, pa je psalm med berili način, kako človek odgovarja na Božjo besedo. Duhovna misel, ki nas bo nagovarjala skozi leto, ki je pred nami, bo vzeta iz dnevnega psalma. Naj rahlja zemljo našega srca, da bo odprta za sprejemanje dobrega semena Božje besede in nas usposablja za osebno odgovarjanje na ljubeč Božji nagovor.

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka; na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi; mojo dušo poživlja.« (Ps 23,1)

5.7.2022

»Blag in usmiljen je Gospod, potrpežljiv in premilostljiv. Dober je Gospod vsem, usmiljen do vseh svojih del.« (Ps 145, 8-9)

4.7.2022

»Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga s hvalnico.« (Ps 66,1)

3.7.2022

»Poslušam, kaj govori Gospod Bog: zares, o miru govori svojemu ljudstvu.« (Ps 85,9)

2.7.2022

»Z vsem svojim srcem te iščem; ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov! Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoja pota.« (Ps 119, 10.30)

1.7.2022

»Gospodove postave so prave, razveseljujejo srce; Gospodov ukaz je čist, razsvetljuje oči.« (Ps 19,9)

30.6.2022

»Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.« (Ps 18,2)

29.6.2022

»Po tvoji milosti stopam v tvojo hišo, padam na kolena v tvojem svetišču, v strahu pred tabo.« (Ps 5,8)

28.6.2022

»Kdor daruje hvalno daritev, me časti, in kdor prav ravna, mu pokažem Božje zveličanje.« (Ps 50, 23)

27.6.2022

»Slavim Gospoda, ki mi svetúje, tudi ponoči me moje srce opominja. Vedno imam pred očmi Gospoda; ker je na moji desnici, ne bom omahnil.« (Ps 16, 5)

26.6.2022

»Ozri se na svojo zavezo, ker je po vsej deželi polno nasilja! Naj se ponižni ne vrača osramočen, naj ubožec in siromak hvalita tvoje ime!« (Ps 74, 20-21)

25.6.2022

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka; na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi; mojo dušo poživlja.« (Ps 23, 1-2)

24.6.2022

»Gospod, preiskuješ me in me poznaš; ti prodreš v moje misli od daleč; ko hodim in ko ležim, ti vidiš in na vsa moja pota paziš.« (Ps 139, 1-2)

23.6.2022

»Gospod, pokaži mi pot tvojih zakonov in držal se je bom natančno. Pouči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, in držal jo bom z vsem svojim srcem!« (Ps 119, 33-34)

22.6.2022

»Velik je Gospod in vse hvale vreden.« (Ps 48, 2)

21.6.2022

»O Bog, zakaj si nas zavrgel, in nič več ne hodiš z našimi vojskami? Daj nam pomoč zoper sovražnika; zakaj ničeva je človeška podpora!« (Ps 60, 12-13)

20.6.2022

»O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi; moje telo koprni po tebi kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.« (Ps 63, 2-3)

19.6.2022

»Če oskrunijo moje zakone in se ne bodo držali mojih zapovedi, jih bom kaznoval, toda milosti ne bom odtegnil in svoje zvestobe ne bom prelomil.« (Ps 89, 33-34)

18.6.2022

»Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo, od katere ne bo odstopil: »Potomca iz tvojega rodu bom posadil na tvoj prestol.« (Ps 132,11)

17.6.2022

»Gospod je prisegel, svoje prisege ne bo spremenil: 'Ti si duhovnik na veke po Melkízedekovem redu.'« (Ps 110, 3-4)

16.6.2022

»Kako velika je tvoja dobrota, Gospod, ki si jo prihranil njim, ki se te boje, ki jo skazuješ njim, ki se k tebi zatekajo, vpričo vsega ljudstva.« (Ps 31,20)

15.6.2022

»Obrni svoj obraz od mojih grehov in vse moje krivde izbriši! Reši me kazni za prelito kri, moj Zveličar, moj jezik naj se raduje tvoje pravičnosti!« (Ps 51, 11.16)

14.6.2022

»Gospod, poslušaj moje vzdihovanje, prisluhni glasu moje molitve, moj kralj in moj Bog!« (Ps 5, 2-3)

13.6.2022

»Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ. Narédil si ga le malo nižjega od angelov, s slavo in častjo si ga ovenčal. Nad dela svojih rok si ga postavil, vse si polóžil pod njegove noge.« (Ps 8, 5-7)

12.6.2022

»Slavim Gospoda, da mi svetuje, in celo ponoči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda; ker je na moji desni, ne omahnem.« (Ps 16, 5-7)

11.6.2022

»Sliši, o Gospod, moj glas, ko kličem; usmili se me in usliši me!« (Ps 27,7)

10.6.2022

»Obiskal si zemljo in jo obogatil. Žito si nam pripravil. Brazde si napojil in grude poravnal, jo z deževjem zrahljal, blagoslovil njeno brstje.« (Ps 65, 10-12)

9.6.2022

»Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam! Govorim Gospodu: 'Ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo.'« (Ps 16, 1-2)

8.6.2022

»Mnogi govorijo: 'Kdo nam da videti srečo?' Gospod, razjasni svoj obraz nad nami! Dal si mi v srce večje veselje, kakor ob času obilice žita in vina.« (Ps 4, 7-8)

7.6.2022

»Dvigam svoje oči h goram: odkod mi pride pomoč? Pomaga mi Gospod, ki je naredil nebo in zemljo.« (Ps 121, 1-2)

6.6.2022

»Gospodova slava naj traja na veke, Gospod naj se veseli nad svojimi deli. Naj mu bo prijetna moja pesem, veselíl se bom v Gospodu.« (Ps 104, 31.34)

5.6.2022

»Gospod je pravičen, ljubi pravičnost; pravični bodo gledali njegovo obličje.« (Ps 11,7)

4.6.2022

»Slávi, moja duša, Gospoda, ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!« (Ps 103,2)

3.6.2022

»Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Govorim Gospodu: 'Ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo'.« (Ps 16, 1-2)

2.6.2022

»O Bog, izkaži svojo moč, ti, Močni, ki delaš za nas!« (Ps 68,29)

1.6.2022

»Glej, Bog je moje rešenje, zaupam in se ne bojim.« (Iz 12,2)

31.5.2022

»Oče sirotam in varuh vdovam je Bog v svojem svetem bivališču. Bog pripravlja dom zapuščenim, pelje ujetnike v srečo.« (Ps 68, 6-7)

30.5.2022

»Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja, naj se veselijo nešteti otoki. Pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.« (Ps 97, 1-2)

29.5.2022

»Bog je kralj vse zemlje, pojte mu slavospev!« (Ps 47,8)

28.5.2022

»Vsa ljudstva vriskajte Bogu z veselim glasom!« (Ps 47,2)

27.5.2022

»Bog se dviga med vzklikanjem, Gospod se dviga med donenjem roga. Prepevajte Bogu, prepevajte, prepevajte našemu kralju, prepevajte.« (Ps 47, 6-7)

26.5.2022

»Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah! Hvalite ga, vsi njegovi angeli, hvalite ga, vse njegove nebesne vojske!« (Ps 148, 1-2)

25.5.2022

»Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog; pravična in resnična so tvoja pota, Kralj vekov.« (Ps 15,3)

24.5.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!« (Ps 149,1)

23.5.2022

»O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi, razjásni svoje obličje nad nami!« (Ps 67,2)

22.5.2022

»Služite Gospodu z veseljem! Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!« (Ps 100, 1-2)

21.5.2022

»O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa! Na vso zemljo razširi svoje veličastvo!« (Ps 57,12)

20.5.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, vse dežele! Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.« (Ps 96,1)

19.5.2022

»V Gospodovo hišo pojdemo veseli.« (Ps 122,1)

18.5.2022

»Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tudi sveti naj te slavijo; naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči.« (Ps 145, 10-11)

17.5.2022

»Blagoslovljeni ste od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo! Nebesa so nebesa za Gospoda, zemljo pa je dal človeškim otrokom.« (Ps 115, 15-16)

16.5.2022

»Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in velik v dobroti.« (Ps 145,8)

15.5.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98,4)

14.5.2022

»Zdaj, kralji, spoznajte, vladarji zemlje, dajte se poučiti! Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte, s trepetom se mu klanjajte!« (Ps 2, 10-11)

13.5.2022

»Gospodove milosti bom na veke opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.« (Ps 89,2)

12.5.2022

»Bog se nas usmili in nas blagoslóvi, razjasni svoj obraz nad nami, da na zemlji spoznajo tvojo pot, med vsemi narodi tvoje zveličanje.« (Ps 67, 2-3)

11.5.2022

»Hvalite Gospoda vsi narodi!« (Ps 87)

10.5.2022

»Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu.« (Ps 42,2)

9.5.2022

»Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba.« (Ps 100,5)

8.5.2022

»Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil?« (Ps 116,12)

7.5.2022

»Močna je do nas njegova ljubezen. Gospodova zvestoba traja vekomaj.« (Ps 117,2)

6.5.2022

»Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje in mi odtegnil svojega usmiljenja!« (Ps 66,20)

5.5.2022

»Pridite in poglejte Božja dela: čudovite reči je storil za človeške otroke!« (Ps 66,5)

4.5.2022

»Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.« (Ps 19,2)

3.5.2022

»Od blodne poti me odvrni, svojo postavo mi podari! Izbral sem pot resnice, odločil sem se za Tvoje odloke.« (Ps 119, 29-30)

2.5.2022

»Pojte Gospodu, njegovi zvesti, slavite spomin njegove svetosti! Zakaj njegova jeza traja le trenutek, njegova dobrohotnost vse življenje.« (Ps 30, 5-6)

1.5.2022

»Radujte se, pravični, v Gospodu: poštenim se spodobi, da ga hvalijo.« (Ps 33,1)

30.4.2022

»Kralj si bo želel tvoje lepote, on je tvoj Gospod, njemu se pokloni!« (Ps 45,12)

29.4.2022

»Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, in v duhu skrušenim pomaga. Mnogo nadlog zadeva pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje.« (Ps 34, 19-20)

28.4.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime! Iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me otel vseh mojih strahov.« (Ps 34, 4-5)

27.4.2022

»Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva; tvoji hiši pristoja svetost, o Gospod, na večne čase.« (Ps 93,5)

26.4.2022

»Gospodove milosti bom na veke opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.« (Ps 89,2)

25.4.2022

»To je dan, ki ga je Gospod narédil, radujmo se in se ga veselimo.« (Ps 118,24)

24.4.2022

»Gospodova moč me je dvignila. Gospodova moč je silno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, oznanjal bom Gospodova dela.« (Ps 118, 16-18)

23.4.2022

»Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.« (Ps 118,22)

22.4.2022

»Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji! Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da skrbiš zanj?« (Ps 8, 2.5)

21.4.2022

»Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje!« (Ps 105,4)

20.4.2022

»Naša duša čaka Gospoda: on je naš pomočnik in ščit. Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami, kakor upamo v tebe.« (Ps 33, 20.22)

19.4.2022

»Veseli se moje srce in raduje moja duša; tudi moje telo bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.« (Ps 16, 9-10)

18.4.2022

»Gospodova desnica me je dvignila, Gospodova desnica je mogočno delovala. Ne bom umrl, ampak žível, pripovedoval bom o Gospodovih delih.« (Ps 118, 16-17)

17.4.2022

»Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost, Gospod, pomočnik mi bodi! Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje, Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.« (Ps 30, 11-13)

16.4.2022

»Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom, odreši me v svoji dobroti. Bodite močni, vaše srce naj se opogumi, vsi vi, ki pričakujete Gospoda!« (Ps 31, 17.25)

15.4.2022

»Ti si moj Oče, moj Bog, skala moje rešitve.« (Ps 89,27)

14.4.2022

»Zaradi tebe sem prenašal zasramovanje, sramota je pokrila moje obličje. Tujec sem postal svojim bratom, gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« (Ps 69, 8-10)

13.4.2022

»Ti si moje upanje, moj Bog, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.« (Ps 71,5)

12.4.2022

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi trepetal?« (Ps 27, 1-2)

11.4.2022

»Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo, kremžijo ustnice, zmajujejo z glavo: 'Prepústil se je Gospodu, naj ga reši, naj ga osvobodí, saj ima z njim veselje.'« (Ps 22, 8-9)

10.4.2022

»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral, čuval ga bo kakor pastir svoj čredo. Gospod je rešil Jakoba, osvobodil ga iz rok močnejšega.« (Jer 31, 10-11)

9.4.2022

»V svoji stiski sem klical Gospoda in vpil sem k svojemu Bogu. Slišal je moj glas iz svojega templja in moj klic je prišel do njegovih ušes.« (Ps 18,7)

8.4.2022

»Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje! Spominjajte se njegovih čudovitih del.« (Ps 105, 4-5)

7.4.2022

»Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov, hvalevreden in veličasten na veke.« (Dan 3,52)

6.4.2022

»Gospod je pogledal na zemljo, da bi slišal vzdihovanje jetnikov, in rešil nje, ki so bili izročeni smrti.« (Ps 102, 19-20)

5.4.2022

»Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj: tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.« (Ps 23,4)

4.4.2022

»Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo z vriskanjem.« (Ps 126,5)

3.4.2022

»Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, otmi me mojih preganjavcev in me reši, da me kdo ne zgrabi ko lev, raztrga in me nihče ne reši.« (Ps 7, 2-3)

2.4.2022

»Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, in v duhu skrušenim pomaga. Mnogo nadlog zadeva pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje.« (Ps 34, 19-20)

1.4.2022

»Pozabili so Boga, ki jih je rešil, njega, ki je delal znamenja v Egiptu, čudeže v Kamovi deželi, čudovite reči ob Rdečem morju.« (Ps 106, 21-22)

31.3.2022

»Dober je Gospod vsem, usmiljen do vseh svojih del.« (Ps 145,9)

30.3.2022

»Bog nam je zavetje in moč, kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal. Zato se ne bojimo, četudi se zemlja spremeni, se gore prevalijo v sredino morja.« (Ps 46, 2-3)

29.3.2022

»Sliši, Gospod, in usmili se me; Gospod, pomočnik mi bodi!« (Ps 30, 11)

28.3.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda, njegovo ime vsi skupaj slavimo. Iskál sem Gospoda in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil.« (Ps 34, 4-5)

27.3.2022

»Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! Popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti!« (Ps 51, 3-4)

26.3.2022

»Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.« (Ps 40)

25.3.2022

»Pridite, v molitvi padimo na kolena, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, o, da bi danes poslušali njegov glas.« (Ps 95, 6-7)

24.3.2022

»Hvali, Jeruzalem, Gospoda, hvali svojega Boga, o Sion! Ker je utrdil zapahe tvojih vrat, blagoslovil tvoje otroke v tebi.« (Ps 147, 12-13)

23.3.2022

»Svoja pota, Gospod, mi pokaži in svojih steza me nauči! Vodi me v svoji resnici ter me uči, saj si ti, Bog, moj rešitelj.« (Ps 25, 4-5)

22.3.2022

»Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu!« (Ps 42,2)

21.3.2022

»Gospod odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni. On iz jame rešuje tvoje življenje, krona te z dobroto in usmiljenjem.« (Ps 103, 3-4)

20.3.2022

»Gospodove milosti bom na veke opeval.« (Ps 89,2)

19.3.2022

»Poklical je lakoto v deželo, odtegnil vso zalogo kruha; poslal je moža pred njimi, Jožefa, prodanega za sužnja.« (Ps 105, 16-17)

18.3.2022

»Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda.« (Ps 1,1)

17.3.2022

»Ti si moj Bog; v tvoji roki je moja usoda: otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjavcev.« (Ps 31,16)

16.3.2022

»Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.« (Ps 50,23)

15.3.2022

»O Bog, nikar se ne spominjaj zoper nas krivic naših prednikov, hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, zakaj silno smo bedni.« (Ps 79,8)

14.3.2022

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati?« (Ps 27,1)

13.3.2022

»O, da bi bila moja pot trdna v spolnjevanju Tvojih zakonov!« (Ps 119,5)

12.3.2022

»Iz globočine kličem k tebi, Gospod, Gospod, sliši moj glas!« (Ps 130,1)

11.3.2022

»Gospod, tvoja dobrota traja vekomaj, ne zapuščaj dela svojih rok!« (Ps 138,8)

10.3.2022

»Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi!« (Ps 51,12)

9.3.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime! Iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me otel vseh mojih strahov.« (Ps 34, 4-5)

8.3.2022

»Prijetni naj bodo izreki mojih ust in misli mojega srca pred teboj, o Gospod, moja skala in moj rešitelj.« (Ps 19,15)

7.3.2022

»Svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih.« (Ps 91,11)

6.3.2022

»Ti, Gospod, si dober in milosrčen, poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. Čuj, Gospod, mojo molitev, poslušaj glas moje prošnje!« (Ps 86, 5-6)

5.3.2022

»Nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. Moja daritev, o Bog, je skesan duh, skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.« (Ps 51, 18-19)

4.3.2022

»Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave.« (Ps 1, 1-2)

3.3.2022

»Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! Popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti!« (Ps 51, 3-4)

2.3.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98, 3-4)

1.3.2022

»Velika so Gospodova dela, občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.« (Ps 111,2)

28.2.2022

»Dobro je, Gospod, da te slavimo, da prepevamo tvojemu imenu, Najvišji, da zjutraj oznanjamo tvojo dobroto, tvojo zvestobo ponoči.« (Ps 92, 2-3)

27.2.2022

»Gospod, k tebi kličem, hitro mi pomagaj; čuj moj glas, ko kličem k tebi!« (Ps 141,1)

26.2.2022

»Slavi moja duša Gospoda, in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime! Slavi moja duša Gospoda, ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!« (Ps 103, 1-2)

25.2.2022

»Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime! Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.« (Ps 113, 3.7)

24.2.2022

»Nihče ne more osvoboditi sam sebe, ne more plačati Bogu svoje rešitve.« (Ps 49,8)

23.2.2022

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka; na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja.« (Ps 23, 1-3)

22.2.2022

»Prijetni naj bodo izreki mojih ust in misli mojega srca pred teboj, o Gospod, moja skala in moj rešitelj.« (Ps 19,15)

21.2.2022

»Slávi, moja duša, Gospoda, njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje. Slávi, moja duša, Gospoda, ne pozabi nobenega njegovega dejanja.« (Ps 103, 1-2)

20.2.2022

»Gospod, pomagaj; ni več pobožnih, izginila je zvestoba med človeškimi sinovi. Lažnivo govorijo s svojim bližnjim, hinavsko in neodkritosrčno.« (Ps 12, 2-3)

19.2.2022

»Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti.« (Ps 112,5)

18.2.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime! Iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me otel vseh mojih strahov.« (Ps 34, 4-5)

17.2.2022

»Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege, svojega denarja ne posoja oderuško in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.« (Ps 15, 1. 4-5)

16.2.2022

»Ko čutim, da moja noga omahuje, me tvoja milost podpira. Ko se mi množijo skrbi, me tvoja tolažba razveseljuje.« (Ps 94, 18-19)

15.2.2022

»Dobro je zame, da sem bil ponižan, da se naučim tvojih zapovedi. Boljša mi je postava tvojih ust kakor tisoči zlata in srebra.« (Ps 119, 71-72)

14.2.2022

»Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ki ne stopa na pot grešnikov, temveč se veseli v Gospodovi postavi.« (Ps 1, 1-2)

13.2.2022

»Grešili smo kakor naši očetje, krivično smo delali, brezbožno ravnali. Reši nas, Gospod, naš Bog!« (Ps 106, 6. 47)

12.2.2022

»O da bi me moje ljudstvo poslušalo, da bi Izrael hodil po mojih potih!« (Ps 81,14)

11.2.2022

»Gospod, spomni se me, ker ljubiš svoje ljudstvo, obišči me s svojo pomočjo.« (Ps 106,4)

10.2.2022

»Izroči svojo pot Gospodu, upaj vanj in on bo storil!« (Ps 37,5)

9.2.2022

»Moja duša hrepeni, medleč koprni po Gospodovih dvorih. Moje srce in moje telo vriskata k živemu Bogu.« (Ps 84,3)

8.2.2022

»Vstopimo v Božje bivališče, priklonimo se pred podnožjem njegovih nog. Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, tvoji sveti naj se glasno radujejo.« (Ps 132, 7.9)

7.2.2022

»Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica. Gospod, ti dokončaj moje delo. Tvoja dobrota traja na veke, dela svojih rok ne zapústi.« (Ps 138, 7-8)

6.2.2022

»Z vsem svojim srcem te iščem; ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov!«(Ps 119,10)

5.2.2022

»Božja pot je popolna, Gospodova obljuba v ognju preskušena. Gospod je varen ščit in zavetje vsem, ki se zatekajo k njemu.« (Ps 18, 31)

4.2.2022

»Gospod, ti si gospodar vsega. Tvoja je velikost in moč, čast in slava in veličastvo. Tvoje je vse, kar je v nebesih in na zemlji.« (1 Krn 29, 12)

3.2.2022

»Dvignite, vrata, svoje glave, dvignite se, starodavne duri, da vstopi kralj veličastva!« (Ps 24,7)

2.2.2022

»Ti si moj Bog: usmili se me, Gospod, neprenehoma te kličem! Razveseli svojega služabnika, ker k tebi dviga svojo dušo.« (Ps 86, 3-4)

1.2.2022

»Kako so se namnožili, ki me stiskajo! Mnogi vstajajo zoper mene, mnogo jih je, ki govorijo o meni: 'Zanj pri Bogu ni več rešitve!' Ti, Gospod, pa si moj ščit, moja slava, ti mi dvigaš glavo.« (Ps 3, 2-4)

31.1.2022

»Ti, o Gospod, si moje upanje, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od materinega telesa, od naročja moje matere si moj varuh.« (Ps 71, 5-6)

30.1.2022

»Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi! Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem in duha velikodušnosti v meni obnovi.« (Ps 51, 12.14)

29.1.2022

»Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moj pregreho! Popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti!« (Ps 51, 3-4)

28.1.2022

»Gospod je izvolil Sion, si ga zaželel kot svoj sedež: 'To je moje počivališče za vedno; tu bom prebival, ker sem ga želel.'« (Ps 132, 13-14)

27.1.2022

»Moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja.« (Ps 89,27)

26.1.2022

»Hvalite Gospoda, vsi narodi, slavite ga, vsa ljudstva. Močna je do nas njegova ljubezen, Gospodova zvestoba traja vekomaj.« (Ps 117, 1-2)

25.1.2022

»Bog je zvest in milostljiv.« (Ps 89)

24.1.2022

»Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo srca.« (Ps 19, 8-9)

23.1.2022

»O Bog, doklej se boš jezil, ko tvoje ljudstvo moli? Zoper nas se prepirajo naši sosedje, naši sovražniki nas zasramujejo. O, Bog, spreobrni nas, razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.« (Ps 80, 5-8)

22.1.2022

»Usmili se me, Bog, usmili se me; k tebi se zateka moja duša, v tvoje varstvo se zatekam, dokler vihar ne gre mimo.« (Ps 57, 2)

21.1.2022

»Moje solze so spravljene pri tebi. Ko te kličem, zbežijo moji sovražniki. V Boga zaupam, ne bom se bal: kaj mi more storiti človek?« (Ps 56, 9-12)

20.1.2022

»Hvaljen Gospod, moj varuh, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje!« (Ps 144, 1-2)

19.1.2022

»Moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja.« (Ps 89,27)

18.1.2022

»Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.« (Ps 50,23)

17.1.2022

»Pojte Gospodu novo pesem. Pojte Gospodu, njegovo ime slavite. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!« (Ps 96, 1-3)

16.1.2022

Tvoje moči se veseli pravični. »Kako zelo se raduje tvoje pomoči! Željo njegovega srca si mu spolnil in prošnje njegovih ustnic mu nisi odrekel.« (Ps 21, 2-3)

15.1.2022

»Blagor ljudstvu, ki tebe pozdravlja! Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili, v tvojem imenu se bodo vedno veselili, poveličevali se s tvojo pravičnostjo.« (Ps 89, 16-17)

14.1.2022

»Zbudi se, zakaj spiš. Gospod? Prebudi se, nikar nas ne zavrzi za vedno! Zakaj skrivaš svoje obličje, pozabljaš na našo bedo in stisko?« (Ps 44, 24-25)

13.1.2022

»Trdno sem upal v Gospoda, sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda, ne hodi za domišljavimi prevarljivci.« (Ps 40, 2.5)

12.1.2022

»Gospod jemlje in daje življenje, vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj. Gospod deli uboštvo in bogastvo, poniža, pa tudi poviša. Iz prahu vzdigne slabotnega, iz blata potegne siromaka.« (Ps 1 Sam 2, 6-8)

11.1.2022

»Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil? Kelih zveličanja bom dvignil in bom klical Gospodovo ime.« (Ps 116, 12-13)

10.1.2022

»Dajte Gospodu, Božji sinovi, dajte Gospodu moč in slavo! Dajte Gospodu slavo njegovega imena, pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!« (Ps 29, 1-2)

9.1.2022

»O Bog, daj kralju, da bo sodil in kraljevemu sinu svojo pravičnost! Varoval bo ponižne med ljudstvom, pomagal sinovom ubožcev.« (Ps 72, 1.4)

8.1.2022

»Zdaj, kralji, spoznajte, vladarji zemlje, dajte se poučiti! Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte, s trepetom se mu klanjajte!« (Ps 2, 10-11)

7.1.2022

»O Bog, daj svojo razsodnost kralju, svojo pravičnost kraljevemu sinu. Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove, kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek. Vsi kralji se mu bodo klanjali, vsi narodi mu bodo služili.« (Ps 72, 1.10-11)

6.1.2022

»Služite Gospodu z veseljem! Stopajte pred njegovo obličje z radostjo! Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje in od roda do roda njegova zvestoba.« (Ps 100, 2.5)

5.1.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel svojo pravičnosti.« (Ps 98, 1-2)

4.1.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98, 3-4)

3.1.2022

»Slávi, Jeruzalem, Gospoda, hvali svojega Boga, o Síon! Svoje oznanilo pošilja na zemljo, hitro se širi njegova beseda.« (Ps 147, 12.15)

2.1.2022

»O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi, razjásni svoje obličje nad nami! Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, vsi narodi tvoje odrešenje.« (Ps 67, 2-3)

1.1.2022

Arhiv