Duhovne misli

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

V novo leto smo vstopili s praznikom Marije, Božje Matere in skozi vse leto, ki je pred nami, bomo z dnevno duhovno mislijo, ki bo vzeta iz nedeljskih evangelijev, stopali v Njeno šolo. Prav Božja Mati je tista, ki nas lahko najlepše uči, kako se ob Božji besedi in dogodkih vsakdanjega življenja ustaviti, jih ohraniti in premišljevati v svojem srcu.

»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Duh iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15)

25.5.2024

»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico… Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.« (Jn 16, 13-14)

24.5.2024

»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.« (Jn 16,13)

23.5.2024

»Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico.« (Jn 16, 12-13)

22.5.2024

»Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico.« (Jn 16, 12-13)

21.5.2024

»Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.« (Jn 15, 26-27)

20.5.2024

»Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.« (Jn 15, 26-27)

19.5.2024

»Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.« (Jn 17, 18-19)

18.5.2024

»Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.« (Jn 17, 18-19)

17.5.2024

»Oče, posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.« (Jn 17,17)

16.5.2024

»Oče, zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17, 13-14)

15.5.2024

»Oče, zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17, 13-14)

14.5.2024

»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo.« (Jn 17, 11-12)

13.5.2024

»Jezus je povzdignil oči k nebu in molil: 'Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.'« (Jn 17,11)

12.5.2024

»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!« (Jn 15, 16-17)

11.5.2024

»Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.« (Jn 15,15)

10.5.2024

»Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.« (Jn 15,14)

9.5.2024

»Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje.« (Jn 15,13)

8.5.2024

»To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« (Jn 15,12)

7.5.2024

»Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.« (Jn 15, 10-11)

6.5.2024

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni!« (Jn 15,9)

5.5.2024

»V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.« (Jn 15,8)

4.5.2024

»Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.« (Jn 15,7)

3.5.2024

»Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.« (Jn 15,6)

2.5.2024

»Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti.« (Jn 15,5)

1.5.2024

»Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.« (Jn 15, 3-4)

30.4.2024

»Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu.« (Jn 15, 1-2)

29.4.2024

»Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu.« (Jn 15, 1-2)

28.4.2024

»Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.« (Jn 10, 17-18)

27.4.2024

»Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.« (Jn 10,16)

26.4.2024

»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce.« (Jn 10, 14-15)

25.4.2024

»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce.« (Jn 10, 14-15)

24.4.2024

»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar.« (Jn 10, 11-13)

23.4.2024

»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar.« (Jn 10, 11-13)

22.4.2024

»Tisti čas je Jezus rekel: 'Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce.'« (Jn 10,11)

21.4.2024

»Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.« (Lk 24, 46-48)

20.4.2024

»Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.« (Lk 24, 46-48)

19.4.2024

»Jezus je rekel učencem: 'To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.' Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24, 44-45)

18.4.2024

»'Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.' Ko je Jezus to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: 'Imate tukaj kakšno jed?' Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.« (Lk 24, 39-43)

17.4.2024

»Jezus je stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: 'Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.'« (Lk 24, 36-39)

16.4.2024

»Jezus je stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: 'Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.'« (Lk 24, 36-39)

15.4.2024

»Učenca sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!'« (Lk 24, 35-36)

14.4.2024

»Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.« (Jn 20, 30-31)

13.4.2024

»Tomaž je Jezusu odgovóril in rekel: 'Moj Gospod in moj Bog!' Jezus mu je rekel: 'Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!'« (Jn 20, 28-29)

12.4.2024

»Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' Potem je rekel Tomažu: 'Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.'« (Jn 20, 26-27)

11.4.2024

»Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: 'Gospoda smo videli.' On pa jim je rekel: 'Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.'« (Jn 20, 24-25)

10.4.2024

»'Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.' In ko je Jezus to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.'« (Jn 20, 21-23)

9.4.2024

»Jezus je stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: 'Mir vam bodi!'« (Jn 20, 19-21)

8.4.2024

»Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.« (Jn 20, 19-20)

7.4.2024

»Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.« (Jn 20, 8-9)

6.4.2024

»Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.« (Jn 20, 8-9)

5.4.2024

»Tedaj je prišel tudi Simon Peter in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu.« (Jn 20, 6-7)

4.4.2024

»Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.« (Jn 20, 3-5)

3.4.2024

»Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.« (Jn 20, 3-5)

2.4.2024

»Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: 'Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.'« (Jn 20, 1-2)

1.4.2024

»Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: 'Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.'« (Jn 20, 1-2)

31.3.2024

»Jožef iz Arimateje je pogumno stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Pilat je truplo podáril Jožefu. In Jožef je kupil kos platna, Jezusa snel, zavil v platno in ga polóžil v grob, ki je bil vsekan v skalo. Nato je zaválil kamen k vhodu v grob. Marija Magdalena in Marija, Jozéjeva mati, pa sta opazovali, kam ga je polóžil.« (Mr 15, 43-47)

30.3.2024

»Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpústil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izróčil, da bi bil križan. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. In peljali so ga ven, da bi ga križali. Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota. Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel. Bilă je tretja ura, ko so ga križali. Napis o njegovi krivdi se je glasil: ›Judovski kralj.‹ Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Ob deveti uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom: ›Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapústil?‹ Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili: 'Glejte, Elija kliče!' Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil.« (Mr 15, 15-37)

29.3.2024

»Ko se je zvečerilo, je prišel Jezus z dvanajstérimi in so sedeli pri mizi… Medtem ko so jedli, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlômil, jim ga dal in rekel: 'Vzemite, to je moje telo.' Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: 'To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.' In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.« (Mr 14, 17-26)

28.3.2024

»Tedaj je Juda Iškarijot, eden izmed dvanajstérih, šel k vélikim duhovnikom, da bi jim Jezusa izdal. Ko so za to slišali, so se razveselili in obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako bi jim ga ob priložnosti izdal.« (Mr 14, 10-11)

27.3.2024

»Jezus jim je rekel: 'Uboge imate namreč vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite, mene pa nimate vedno.'« (Mr 14, 6-7)

26.3.2024

»Ko je bil Jezus v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedél pri mizi, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj: 'Čemú ta potrata olja? Saj bi ga lahko prodali za več kot tristo denarijev in denar dali ubogim!' … Jezus pa jim je rekel: 'Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila.'« (Mr 14, 3-6)

25.3.2024

»Bilo je dva dni pred veliko nočjo in praznikom opresnikov. Véliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi Jezusa z zvijačo prijeli in usmrtili. Govorili pa so: 'Samo na praznik ne, da ne bo nemira med ljudstvom.'« (Mr 14, 1-2)

24.3.2024

»Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« (Jn 12, 31-32)

23.3.2024

»'Oče, poveličaj svoje ime!' Tedaj je prišel glas iz nebes: 'Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.' Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: 'Zagrmelo je.' Drugi pa so govorili: 'Angel mu je govóril.' Jezus je odgovóril in rekel: 'Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas.'« (Jn 12, 28-30)

22.3.2024

»Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« (Jn 12, 27-28)

21.3.2024

»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počástil Oče.« (Jn 12, 26)

20.3.2024

»Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje.« (Jn 12, 25)

19.3.2024

»Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« (Jn 12, 23-24)

18.3.2024

»Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« (Jn 12, 23-24)

17.3.2024

»Kdor dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.« (Jn 3, 20-21)

16.3.2024

»Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna.« (Jn 3,19)

15.3.2024

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.« (Jn 3, 17-18)

14.3.2024

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.« (Jn 3, 17-18)

13.3.2024

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)

12.3.2024

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)

11.3.2024

»Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje.« (Jn 3, 14-15)

10.3.2024

»Judje so tedaj rekli: 'Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?' On pa je govóril o templju svojega telesa. Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govóril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus.« (Jn 2, 20-22)

9.3.2024

»Judje so tedaj rekli: 'Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?' On pa je govóril o templju svojega telesa.« (Jn 2, 20-21)

8.3.2024

»Judje so rekli Jezusu: 'Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?' Jezus jim je odgovóril in rekel: 'Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.'« (Jn 2, 18-19)

7.3.2024

»Gorečnost za tvojo hišo me použiva.« (Jn 2, 17)

6.3.2024

»V templju je Jezus našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: 'Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!'« (Jn 2, 14-16)

5.3.2024

»Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred.« (Jn 2, 13-15)

4.3.2024

»Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred.« (Jn 2, 13-15)

3.3.2024

»Medtem ko so šli z gore, jim je Jezus naróčil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih.« (Mr 9, 9-10)

2.3.2024

»Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!'« (Mr 9,7)

1.3.2024

»Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!'« (Mr 9,7)

29.2.2024

»Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: 'Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.' Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili.« (Mr 9, 5-6)

28.2.2024

»Prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: 'Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.'« (Mr 9, 4-5)

27.2.2024

»Jezus je vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.« (Mr 9, 2-3)

26.2.2024

»Jezus je vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.« (Mr 9, 2-3)

25.2.2024

»Jezus je šel v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: 'Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!'« (Mr 1, 14-15)

24.2.2024

»Jezus je šel v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: 'Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!'« (Mr 1, 14-15)

23.2.2024

»Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: 'Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!'« (Mr 1, 14-15)

22.2.2024

»Jezus je bil v puščavi štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.« (Mr 1,13)

21.2.2024

»Jezus je bil v puščavi štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.« (Mr 1,13)

20.2.2024

»Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. Tam je bil štirideset dni in satan ga je skušal.« (Mr 1, 12-13)

19.2.2024

»Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. Tam je bil štirideset dni in satan ga je skušal.« (Mr 1, 12-13)

18.2.2024

»Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.« (Mr 1,45)

17.2.2024

»Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.« (Mr 1,45)

16.2.2024

»Jezus je iztegnil roko, se dotaknil gobavca in mu rekel: 'Hočem, bodi očiščen!' Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.« (Mr 1, 41-42)

15.2.2024

»Jezus je iztegnil roko, se dotaknil gobavca in mu rekel: 'Hočem, bodi očiščen!' Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.« (Mr 1, 41-42)

14.2.2024

»Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: 'Če hočeš, me moreš očistiti.' Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: 'Hočem, bodi očiščen!'« (Mr 1, 40-41)

13.2.2024

»Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: 'Če hočeš, me moreš očistiti.' Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: 'Hočem, bodi očiščen!'« (Mr 1, 40-41)

12.2.2024

»Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: 'Če hočeš, me moreš očistiti.' Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: 'Hočem, bodi očiščen!'« (Mr 1, 40-41)

11.2.2024

»Simon in njegovi tovariši so rekli Jezusu: 'Vsi te iščejo.' Rekel jim je: 'Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.' In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude duhove.« (Mr 1, 36-39)

10.2.2024

»Simon in njegovi tovariši so rekli Jezusu: 'Vsi te iščejo.' Rekel jim je: 'Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.' In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude duhove.« (Mr 1, 36-39)

9.2.2024

»Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je Jezus vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil.« (Mr 1, 35)

8.2.2024

»Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je Jezus vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil.« (Mr 1, 35)

7.2.2024

»Ko se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k Jezusu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov.« (Mr 1, 32-33)

6.2.2024

»Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so Jezusu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla.« (Mr 1, 30-31)

5.2.2024

»Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so Jezusu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla.« (Mr 1, 30-31)

4.2.2024

»Razpravljali so med seboj: 'Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.' In glas o Jezusu se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.« (Mr 1, 27-28)

3.2.2024

»Jezus je zapovedal nečistemu duhu: 'Umolkni in pojdi iz njega!' Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: 'Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!'« (Mr 1, 25-27)

2.2.2024

»Jezus je zapovedal nečistemu duhu: 'Umolkni in pojdi iz njega!' Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: 'Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!'« (Mr 1, 25-27)

1.2.2024

»Jezus je zapovedal nečistemu duhu: 'Umolkni in pojdi iz njega!' Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega.« (Mr 1, 25-26)

31.1.2024

»V shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: 'Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.' Jezus pa mu je zapovedal: 'Umolkni in pojdi iz njega!'« (Mr 1, 23-25)

30.1.2024

»V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki.« (Mr 1, 21-22)

29.1.2024

»V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki.« (Mr 1, 21-22)

28.1.2024

»Ko je Jezus šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.« (Mr 1, 19-20)

27.1.2024

»Ko je Jezus šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.« (Mr 1, 19-20)

26.1.2024

»Jezus je Simonu in Andreju rekel: 'Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!' Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1, 17-18)

25.1.2024

»Jezus je Simonu in Andreju rekel: 'Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!' Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1, 17-18)

24.1.2024

Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« (Mr 1, 16-17)

23.1.2024

»Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: 'Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!'« (Mr 1, 14-15)

22.1.2024

»Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: 'Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!'« (Mr 1, 14-15)

21.1.2024

»Jezus je uprl pogled vanj in rekel: 'Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa' (kar pomeni Peter).« (Jn 1, 42)

20.1.2024

»Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: 'Našli smo Mesija', in privedel ga je k Jezusu.« (Jn 1, 40-42)

19.1.2024

»Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: 'Našli smo Mesija', in privedel ga je k Jezusu.« (Jn 1, 40-42)

18.1.2024

»'Rabi, kje stanuješ?' Rekel jima je: 'Pridita in bosta videla.' Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure.« (Jn 1, 38-39)

17.1.2024

»Učenca sta slišala, kaj je rekel Janez, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: 'Kaj iščeta?' Rekla sta mu: 'Rabi, kje stanuješ?'« (Jn 1, 37-38)

16.1.2024

»Janez Krstnik se je ozrl na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: 'Glejte, Jagnje Božje!'« (Jn 1, 36)

15.1.2024

»Janez Krstnik se je ozrl na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: 'Glejte, Jagnje Božje!'« (Jn 1, 36)

14.1.2024

Janez je pričeval: »Za menoj pride močnejši od mene… Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« (Mr 1, 7-8)

13.1.2024

Janez je pričeval: »Za menoj pride močnejši od mene… Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« (Mr 1, 7-8)

12.1.2024

»Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.« (Mr 1, 7)

11.1.2024

»Brž ko je Jezus po krstu stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: 'Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.'« (Mr 1, 10-11)

10.1.2024

»Brž ko je Jezus po krstu stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: 'Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.'« (Mr 1, 10-11)

9.1.2024

»Brž ko je Jezus po krstu stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: 'Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.'« (Mr 1, 10-11)

8.1.2024

»Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.« (Mr 1, 9-10)

7.1.2024

»Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.« (Lk 2, 39-40)

6.1.2024

»Prav tisto uro je prerokinja Ana prišla v tempelj počastit Boga. In pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema.« (Lk 2, 38)

5.1.2024

»Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih… Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom in molitvami služila Bogu.« (Lk 2, 36-37)

4.1.2024

»Jezusova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi: 'Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.'« (Lk 2, 33-35)

3.1.2024

»Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: 'Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil s svojo besedo. Kajti moje oči so videle Odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom: luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.'« (Lk 2, 27-32)

2.1.2024

»Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca.« (Lk 2, 25-26)

1.1.2024

»Jezusa so starši prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi žrtvovali dve grlici ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi.« (Lk 2, 22-24)

31.12.2023

»Nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« (Lk 2, 13-15)

30.12.2023

»Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« (Lk 2, 10-12)

29.12.2023

»Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« (Lk 2, 10-12)

28.12.2023

»V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: 'Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod.'« (Lk 2, 8-11)

27.12.2023

»V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: 'Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod.'« (Lk 2, 8-11)

26.12.2023

»In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. (Lk 2,7)

25.12.2023

»Angel je vstopil k Mariji in rekel: 'Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!' Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: 'Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina.'« (Lk 1, 28-30)

24.12.2023

»Odposlanci iz vrst farizejev so mu rekli: 'Kaj torej krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?' Janez jim je odgovóril: 'Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.'« (Jn 1, 25-27)

23.12.2023

»Rekli so torej: 'Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?' Dejal je: 'Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaíja.'« (Jn 1, 22-23)

22.12.2023

»Rekli so torej: 'Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?' Dejal je: 'Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaíja.'« (Jn 1, 22-23)

21.12.2023

»To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: 'Kdo si ti?', je priznal in ni tajil. Priznal je: 'Jaz nisem mesija.' 'Kaj torej? Si mar Elija?' so ga vprašali. 'Ne, tudi to nisem,' jim je rekel. 'Ali si prerok?' 'Ne,' je odgovóril.« (Jn 1, 19-21)

20.12.2023

»To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: 'Kdo si ti?', je priznal in ni tajil. Priznal je: 'Jaz nisem mesija.' 'Kaj torej? Si mar Elija?' so ga vprašali. 'Ne, tudi to nisem,' jim je rekel. 'Ali si prerok?' 'Ne,' je odgovóril.« (Jn 1, 19-21)

19.12.2023

»Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.« (Jn 1, 6-8)

18.12.2023

»Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.« (Jn 1, 6-8)

17.12.2023

Janez Krstnik je oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« (Mr 1, 7-8)

16.12.2023

Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.« (Mr 1, 6-7)

15.12.2023

»K Janezu Krstniku je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe.« (Mr 1,5)

14.12.2023

»'Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!' Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.« (Mr 1, 3-4)

13.12.2023

»'Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!' Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.« (Mr 1, 3-4)

12.12.2023

»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« (Mr 1, 2-3)

11.12.2023

»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« (Mr 1, 2-3)

10.12.2023

»Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas!... Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« (Mr 13, 33.37)

9.12.2023

»Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas!... Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« (Mr 13, 33.37)

8.12.2023

»Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.« (Mr 13, 35-36)

7.12.2023

»Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.« (Mr 13, 35-36)

6.12.2023

»Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapústil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naróčil, naj čuje.« (Mr 13, 33-34)

5.12.2023

»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas!« (Mr 13,33)

4.12.2023

»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas!« (Mr 13,33)

3.12.2023

»›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« (Mt 25, 44-46)

2.12.2023

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ (Mt 25, 41-43)

1.12.2023

»Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹« (Mt 25, 40)

30.11.2023

»›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹« (Mt 25, 37-40)

29.11.2023

»Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹« (Mt 25, 34-36)

28.11.2023

»Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹« (Mt 25, 34-36)

27.11.2023

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.« (Mt 25, 31-33)

26.11.2023

»Vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.« (Mt 25, 29-30)

25.11.2023

»Gospodar mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem raztresel? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima.« (Mt 25, 26-29)

24.11.2023

»Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik!'« (Mt 25, 24-26)

23.11.2023

»Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi izróčil, glej, dva druga sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹« (Mt 25, 22-23)

22.11.2023

»Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹« (Mt 25, 19-21)

21.11.2023

»Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridóbil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal jamo in skril denar svojega gospodarja.« (Mt 25, 16-18)

20.11.2023

»Jezus je povedal svojim učencem tole priliko: 'Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izróčil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.'« (Mt 25, 14-15)

19.11.2023

»Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!« (Mt 25, 13)

18.11.2023

»Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!« (Mt 25, 13)

17.11.2023

»Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovóril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹« (Mt 25, 11-12)

16.11.2023

»Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla.« (Mt 25, 10)

15.11.2023

»Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Opolnoči je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹« (Mt 25, 5-9)

14.11.2023

»Nespametne device so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje.« (Mt 25, 3-4)

13.11.2023

»Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih.« (Mt 25, 1-2)

12.11.2023

»Največji med vami naj bo vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.« (Mt 23, 11-12)

11.11.2023

»Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, Kristus.« (Mt 23,10)

10.11.2023

»Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.« (Mt 23,9)

9.11.2023

»Radi imajo pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹. Vi pa si ne pravite ›učitelj‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje.« (Mt 23, 7-8)

8.11.2023

»Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte; … vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki. Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah.« (Mt 23, 2-6)

7.11.2023

»Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte; … vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakníti.« (Mt 23, 2-4)

6.11.2023

»Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo.« (Mt 23, 2-3)

5.11.2023

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« (Mt 22, 37-40)

4.11.2023

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« (Mt 22, 37-40)

3.11.2023

»Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mt 22,39)

2.11.2023

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mt 22, 37-39)

1.11.2023

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mt 22, 37-39)

31.10.2023

»'Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?' Rekel mu je: 'Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.'« (Mt 22, 36-37)

30.10.2023

»Farizeji so slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal…« (Mt 22, 34-35)

29.10.2023

»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22, 21)

28.10.2023

»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22, 21)

27.10.2023

»Jezus je spoznal njihovo hudobijo in rekel: 'Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!' Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: 'Čigava sta ta podoba in napis?' Dejali so mu: 'Cesarjeva.' Tedaj jim je rekel: 'Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.'« (Mt 22, 18-21)

26.10.2023

»Jezus je spoznal njihovo hudobijo in rekel: 'Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!' Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: 'Čigava sta ta podoba in napis?' Dejali so mu: 'Cesarjeva.' Tedaj jim je rekel: 'Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.'« (Mt 22, 18-21)

25.10.2023

»Farizeji in herodovci so rekli: 'Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?' Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: 'Kaj me preizkušate, hinavci?'« (Mt 22, 16-18)

24.10.2023

»Farizeji in herodovci so rekli: 'Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?' Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: 'Kaj me preizkušate, hinavci?'« (Mt 22, 16-18)

23.10.2023

»Farizeji so odšli in se posvetováli, kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci.« (Mt 22, 15-16)

22.10.2023

»›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzíte ven v najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.« (Mt 22, 12-14)

21.10.2023

»Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal.« (Mt 22, 10-12)

20.10.2023

»Kralj je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹« (Mt 22, 8-9)

19.10.2023

»Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo! Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili.« (Mt 22, 4-6)

18.10.2023

»Kralj je znova poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹« (Mt 22, 4)

17.10.2023

»Kralj je znova poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹« (Mt 22, 4)

16.10.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti.« (Mt 22, 2-3)

15.10.2023

»Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21, 42-43)

14.10.2023

»Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji? Rekli so mu: Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« (Mt 21, 40-41)

13.10.2023

»Viničarji so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji?« (Mt 21, 38-40)

12.10.2023

»Nazadnje je gospodar poslal k viničarjem svojega sina rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹« (Mt 21, 37-38)

11.10.2023

»Viničarji so gospodarjeve služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina…« (Mt 21, 35-37)

10.10.2023

»Ko se je približal čas trgatve, je poslal gospodar svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli.« (Mt 21, 34-35)

9.10.2023

»Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd, ga obdal z ograjo, izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval.« (Mt 21,33)

8.10.2023

»Janez (Krstnik) je prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.« (Mt 21,32)

7.10.2023

»Janez (Krstnik) je prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.« (Mt 21,32)

6.10.2023

Jezus je dejal velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.« (Mt 21,31)

5.10.2023

Jezus je dejal velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.« (Mt 21,31)

4.10.2023

Jezus je dejal velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.« (Mt 21,31)

3.10.2023

»Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: 'Prvi.'« (Mt 21, 28-31)

2.10.2023

»Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: 'Prvi.'« (Mt 21, 28-31)

1.10.2023

»'Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?' Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.« (Mt 20, 13-16)

30.9.2023

»'Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?' Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.« (Mt 20, 13-16)

29.9.2023

»Delavci so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovóril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! (Mt 20, 11-14)

28.9.2023

»Pod noč je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij.« (Mt 20, 8-10)

27.9.2023

»Ko je šel gospodar ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Zakaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ (Mt 20, 6-7)

26.9.2023

»Okrog tretje ure je šel gospodar ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako.« (Mt 20, 3-5)

25.9.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogódil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd.« (Mt 20, 1-2)

24.9.2023

»›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjézil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povŕnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče stóril z vami, če vsak iz srca ne odpustí svojemu bratu.« (Mt 18, 32-35)

23.9.2023

»Gospodar mu je rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹« (Mt 18, 32-33)

22.9.2023

»Gospodar mu je rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹« (Mt 18, 32-33)

21.9.2023

»Služabnik je prôsil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se je tega služabnika usmilil, opróstil ga je in mu dolg odpústil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ Óni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povŕnil dolga.« (Mt 18, 26-30)

20.9.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel predenj in ga prôsil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se je tega služabnika usmilil, opróstil ga je in mu dolg odpústil.« (Mt 18, 23-27)

19.9.2023

»Peter je pristopil k Jezusu in mu rekel: 'Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?' Jezus mu je dejal: 'Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.'« (Mt 18, 21-22)

18.9.2023

»Peter je pristopil k Jezusu in mu rekel: 'Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?' Jezus mu je dejal: 'Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.'« (Mt 18, 21-22)

17.9.2023

»Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,20)

16.9.2023

»Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,20)

15.9.2023

»Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih.« (Mt 18,19)

14.9.2023

»Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Mt 18,18)

13.9.2023

»Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.« (Mt 18,16-17)

12.9.2023

»Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.« (Mt 18,16-17)

11.9.2023

»Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 'Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata.'« (Mt 18,15)

10.9.2023

»Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.« (Mt 16, 26-27)

9.9.2023

»Jezus je rekel svojim učencem: 'Kdor hoče rešíti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.'« (Mt 16, 25)

8.9.2023

»Jezus je rekel svojim učencem: 'Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.'« (Mt 16, 24)

7.9.2023

»Jezus je rekel svojim učencem: 'Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.'« (Mt 16, 24)

6.9.2023

»Jezus je začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti… Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: 'Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!' On pa se je obrnil in rekel Petru: 'Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.'« (Mt 16, 21-23)

5.9.2023

»Jezus je začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti… Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: 'Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!' On pa se je obrnil in rekel Petru: 'Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.'« (Mt 16, 21-23)

4.9.2023

»Jezus je začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati.« (Mt 16, 21)

3.9.2023

»Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Mt 16, 18-19)

2.9.2023

»Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Mt 16, 18-19)

1.9.2023

»Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.« (Mt 16, 18)

31.8.2023

»Jezus jim je dejal: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?' Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: 'Ti si Kristus, Sin živega Boga.' Jezus pa mu je dejal: 'Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.'« (Mt 16, 15-17)

30.8.2023

»Jezus jim je dejal: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?' Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: 'Ti si Kristus, Sin živega Boga.' Jezus pa mu je dejal: 'Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.'« (Mt 16, 15-17)

29.8.2023

»Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je spraševal svoje učence: 'Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?' Rekli so: 'Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.' Dejal jim je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mt 16, 13-15)

28.8.2023

»Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je spraševal svoje učence: 'Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?' Rekli so: 'Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.' Dejal jim je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mt 16, 13-15)

27.8.2023

»Jezus je ženi dejal: 'Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.' Ona pa je rekla: 'Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.' Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: 'O žena, velika je tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!' In njena hči je ozdravela tisto uro.« (Mt 15, 26-28)

26.8.2023

»Jezus je ženi dejal: 'Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.' Ona pa je rekla: 'Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.' Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: 'O žena, velika je tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!' In njena hči je ozdravela tisto uro.« (Mt 15, 26-28)

25.8.2023

»Žena je prišla, padla predenj in rekla: 'Gospod, pomagaj mi!' Odgovóril ji je in dejal: 'Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.' Ona pa je rekla: 'Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.'« (Mt 15, 25-27)

24.8.2023

»Žena je prišla, padla predenj in rekla: 'Gospod, pomagaj mi!' Odgovóril ji je in dejal: 'Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.' Ona pa je rekla: 'Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.'« (Mt 15, 25-27)

23.8.2023

»Prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: 'Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.' Vendar ji ni odgovóril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: 'Odpravi jo, ker vpije za nami.' Odgovóril je in dejal: 'Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.'« (Mt 15, 22-24)

22.8.2023

»Prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: 'Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.' Vendar ji ni odgovóril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: 'Odpravi jo, ker vpije za nami.' Odgovóril je in dejal: 'Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.'« (Mt 15, 22-24)

21.8.2023

»Jezus se je umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.« (Mt 15, 21-22)

20.8.2023

»'Gospod, reši me!' Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: 'Malovernež, zakaj si podvómil?' In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: 'Resnično, ti si Božji Sin.'« (Mt 14, 30-33)

19.8.2023

»Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: 'Gospod, reši me!' Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: 'Malovernež, zakaj si podvómil?'« (Mt 14, 29-31)

18.8.2023

»Jezus je rekel učencem: 'Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!' Peter mu je odgovóril in rekel: 'Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.' On mu je dejal: 'Pridi!' In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14, 27-29)

17.8.2023

»Jezus je rekel učencem: 'Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!'« (Mt 14, 27)

16.8.2023

»Ko so učenci videli Jezusa hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: 'Prikazen je.' Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: 'Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!'« (Mt 14, 26-27)

15.8.2023

»Ko se je zvečerilo, je bil Jezus na gori sam. Čoln pa se je medtem oddáljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k učencem. Ko so ga videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: 'Prikazen je.'« (Mt 14, 23-26)

14.8.2023

»Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpústil množice. In ko je množice odpústil, je šel na goro, da bi na samem molil.« (Mt 14, 22-23)

13.8.2023

»Ko so šli z gore (spremenjenja), jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.« (Mt 17,9)

12.8.2023

»Glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!' Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: 'Vstanite in ne bojte se!'« (Mt 17, 5-7)

11.8.2023

»Obsenčil jih je svetal oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!'« (Mt 17,5)

10.8.2023

»Obsenčil jih je svetal oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!'« (Mt 17,5)

9.8.2023

»Jezusov obraz se je zasvetil kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: 'Gospod, dobro je, da smo tukaj; če hočeš, naredim tukaj tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.'« (Mt 17, 2-4)

8.8.2023

»Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred njimi se je spremenil: obraz se mu je zasvetil kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč.« (Mt 17, 1-2)

7.8.2023

»Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred njimi se je spremenil: obraz se mu je zasvetil kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč.« (Mt 17, 1-2)

6.8.2023

»Vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, je podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« (Mt 13, 52)

5.8.2023

»Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« (Mt 13, 49-51)

4.8.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa poméčejo proč.« (Mt 13, 47-48)

3.8.2023

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.« (Mt 13, 45-46)

2.8.2023

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.« (Mt 13, 45-46)

1.8.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.« (Mt 13, 44)

31.7.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.« (Mt 13, 44)

30.7.2023

»Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.« (Mt 13, 40-43)

29.7.2023

»Sejalec dobrega semena je Sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljuljka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli.« (Mt 13, 37-39)

28.7.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umésila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« (Mt 13, 33)

27.7.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.« (Mt 13, 31-32)

26.7.2023

»›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustíte, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹« (Mt 13, 29-30)

25.7.2023

»›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice.'« (Mt 13, 27-29)

24.7.2023

»Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka.« (Mt 13, 24-26)

23.7.2023

»V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad: eden stotérnega, drugi šestdesetérnega in spet drugi tridesetérnega.« (Mt 13,23)

22.7.2023

»Na kamnita tla pa je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, a nima v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan pa je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna.« (Mt 13, 20-22)

21.7.2023

»Poslušajte torej pomen prilike o sejalcu. K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride zlodej in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je vsejan ob poti.« (Mt 13, 18-19)

20.7.2023

»Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo! Kajti resnično, povem vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.« (Mt 13, 16-17)

19.7.2023

»V njih se spolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: ›Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli.‹ Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil.« (Mt 13, 14-15)

18.7.2023

»Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo še tisto, kar ima.« (Mt 13, 11-12)

17.7.2023

»Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stotérnega, drugo šestdesetérnega in spet drugo tridesetérnega. Kdor ima ušesa, naj posluša!« (Mt 13, 3-9)

16.7.2023

»Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« (Mt 11,29-30)

15.7.2023

»Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam.« (Mt 11,29)

14.7.2023

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28)

13.7.2023

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28)

12.7.2023

»Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.« (Mt 11,27)

11.7.2023

»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.« (Mt 11,25-26)

10.7.2023

»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.« (Mt 11,25-26)

9.7.2023

»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« (Mt 10,42)

8.7.2023

»Kdor sprejme preróka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preróka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega.« (Mt 10,41)

7.7.2023

»Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.« (Mt 10,40)

6.7.2023

»Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.« (Mt 10,39)

5.7.2023

»Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden.« (Mt 10,38)

4.7.2023

»Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 'Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden.'« (Mt 10,37)

3.7.2023

»Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 'Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden.'« (Mt 10,37)

2.7.2023

»Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« (Mt 10, 32-33)

1.7.2023

»Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« (Mt 10, 32-33)

30.6.2023

»Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vredni ste več kakor veliko vrabcev.« (Mt 10, 29-31)

29.6.2023

»Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel!« (Mt 10,28)

28.6.2023

»Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah.« (Mt 10,27)

27.6.2023

»Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 'Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo.'« (Mt 10,26)

26.6.2023

»Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 'Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo.'« (Mt 10,26)

25.6.2023

»Spotoma oznanjajte in govoríte: 'Nebeško kraljestvo se je približalo.' Bolnike ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.« (Mt 10, 7-8)

24.6.2023

»Spotoma oznanjajte in govoríte: 'Nebeško kraljestvo se je približalo.' Bolnike ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.« (Mt 10, 7-8)

23.6.2023

»Dvánajst apostolov je Jezus poslal in jim naróčil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samaríjsko mesto! Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govoríte: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹« (Mt 10, 5-7)

22.6.2023

»Jezus je poklical k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.« (Mt 10,1)

21.6.2023

»Jezus je rekel svojim učencem: 'Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo žetev.'« (Mt 9, 37-38)

20.6.2023

»Jezus je rekel svojim učencem: 'Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo žetev.'« (Mt 9, 37-38)

19.6.2023

»Jezus je zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja.« (Mt 9, 36)

18.6.2023

Jezus je rekel farizejem: »Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Mt 9,13)

17.6.2023

Jezus je rekel farizejem: »Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Mt 9,13)

16.6.2023

Jezus je rekel farizejem: »Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Mt 9,13)

15.6.2023

»Farizeji so govorili Jezusovim učencem: 'Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?' On pa je to slišal in rekel: 'Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni'…« (Mt 9, 11-12)

14.6.2023

»Farizeji so govorili Jezusovim učencem: 'Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?' On pa je to slišal in rekel: 'Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni'…« (Mt 9, 11-12)

13.6.2023

»Farizeji so govorili Jezusovim učencem: 'Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?' On pa je to slišal in rekel: 'Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni'…« (Mt 9, 11-12)

12.6.2023

»Jezus je zagledal moža, Mateja po imenu, ki je sedél pri mitnici, in mu je rekel: 'Hôdi za menoj!' In ta je vstal in šel za njim.« (Mt 9,9)

11.6.2023

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina… Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.« (Jn 3, 16-18)

10.6.2023

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina… Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.« (Jn 3, 16-18)

9.6.2023

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,17)

8.6.2023

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,17)

7.6.2023

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)

6.6.2023

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)

5.6.2023

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)

4.6.2023

»Jezus je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmíte Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.'« (Jn 20, 22-23)

3.6.2023

»Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: 'Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.' In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmíte Svetega Duha!'« (Jn 20, 20-22)

2.6.2023

»Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: 'Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.' In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmíte Svetega Duha!'« (Jn 20, 20-22)

1.6.2023

»Jezus je stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.« (Jn 20, 19-20)

31.5.2023

»Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!'« (Jn 20, 19)

30.5.2023

»'Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.' In ko je Jezus to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmíte Svetega Duha'.« (Jn 20, 21-22)

29.5.2023

»'Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.' In ko je Jezus to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmíte Svetega Duha'.« (Jn 20, 21-22)

28.5.2023

»Vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.« (Jn 17, 10-11)

27.5.2023

»Besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji.« (Jn 17, 8-9)

26.5.2023

»Besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji.« (Jn 17, 8-9)

25.5.2023

»Razodél sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe.« (Jn 17, 6-7)

24.5.2023

»Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet.« (Jn 17, 4-5)

23.5.2023

»Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.« (Jn 17, 3)

22.5.2023

»Jezus je povzdignil oči proti nebu in dejal: 'Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal.'« (Jn 17, 1-2)

21.5.2023

»Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.« (Jn 14,21)

20.5.2023

»Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.« (Jn 14,21)

19.5.2023

»Jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.« (Jn 14, 19-20)

18.5.2023

»Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi.« (Jn 14, 18-19)

17.5.2023

»Oče vam bo dal drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas.« (Jn 14, 16-17)

16.5.2023

»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice.« (Jn 14, 15-17)

15.5.2023

»Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 'Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi'.« (Jn 14,15)

14.5.2023

»Resnično, resnično, povem vam (je rekel Jezus): Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.« (Jn 14, 12)

13.5.2023

Jezus jim je rekel: »Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.« (Jn 14, 11)

12.5.2023

»Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela.« (Jn 14, 9-10)

11.5.2023

»Filip je rekel: 'Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.' Jezus mu je dejal: 'Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta.'« (Jn 14, 8-9)

10.5.2023

»Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.« (Jn 14,6)

9.5.2023

»'Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.' Tomaž mu je rekel: 'Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?' Jezus mu je dejal: 'Jaz sem pot, resnica in življenje.'« (Jn 14, 3-6)

8.5.2023

»Jezus je rekel svojim učencem: 'Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor?'« (Jn 14, 1-2)

7.5.2023

»Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.« (Jn 10, 10)

6.5.2023

»Jezus je znova spregovóril: 'Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo.'« (Jn 10, 9)

5.5.2023

»Jezus je znova spregovóril: 'Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo.'« (Jn 10, 9)

4.5.2023

»Jezus je znova spregovóril: 'Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce.'« (Jn 10,7)

3.5.2023

»Ko pastir vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« (Jn 10, 4-5)

2.5.2023

»Kdor pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje.« (Jn 10, 2-3)

1.5.2023

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac.« (Jn 10, 1-2)

30.4.2023

»Rekla sta drug drugemu: 'Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govóril in razlagal Pisma?' Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: 'Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.' Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24, 32-35)

29.4.2023

»Učenca sta rekla Jezusu: 'Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.' In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala.« (Lk 24, 29-31)

28.4.2023

»'Nekateri od naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.' Jezus jima je rekel: 'O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?'« (Lk 24, 24-26)

27.4.2023

»Danes je že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celó videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi.« (Lk 24, 21-23)

26.4.2023

»'Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?' 'Kaj neki?' je rekel. Dejala sta: 'To, kar se je zgodilo z Jezusom Nazaréčanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael.'« (Lk 24, 18-21)

25.4.2023

Jezus je rekel učencema: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleópa, mu je odgovóril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« (Lk 24, 17-18)

24.4.2023

»Prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Émavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jerúzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala.« (Lk 24, 13-16)

23.4.2023

»Tomaž je Jezusu odgovóril in rekel: 'Moj Gospod in moj Bog!' Jezus mu je rekel: 'Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!'« (Jn 20, 28-29)

22.4.2023

»Tomaž je Jezusu odgovóril in rekel: 'Moj Gospod in moj Bog!' Jezus mu je rekel: 'Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!'« (Jn 20, 28-29)

21.4.2023

»Jezus je rekel Tomažu: 'Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.'« (Jn 20, 27)

20.4.2023

»Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' Potem je rekel Tomažu: 'Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.'« (Jn 20, 26-27)

19.4.2023

»Tomaža pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: 'Gospoda smo videli.' On pa jim je rekel: 'Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.'« (Jn 20, 24-25)

18.4.2023

»Tedaj jim je Jezus spet rekel: 'Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.' In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.'« (Jn 20, 21-23)

17.4.2023

»Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: 'Mir vam bodi!' In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.« (Jn 20, 19-20)

16.4.2023

»Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.« (Jn 20, 8-9)

15.4.2023

»Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.« (Jn 20, 8-9)

14.4.2023

»Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.« (Jn 20, 8-9)

13.4.2023

»Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu.« (Jn 20, 3-7)

12.4.2023

»Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu.« (Jn 20, 3-7)

11.4.2023

»Tedaj je Marija Magdalena stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: 'Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.'« (Jn 20,2)

10.4.2023

»Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba.« (Jn 20,1)

9.4.2023

»Tam je bilo mnogo žená, ki so gledale od daleč. Od Galileje so spremljale Jezusa in mu stregle. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedêjevih sinov… Jožef iz Arimateje je stopil k Pilatu in prôsil za Jezusovo telo, … ga zavil v kos čistega platna in polóžil v svoj novi grob... K vhodu v grob je zaválil velik kamen in odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu.« (Mt 27, 55-61)

8.4.2023

»Véliki duhovnik je tedaj rekel Jezusu: 'Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji Sin.' Jezus mu je dejal: 'Ti sam si rekel...' Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel: 'Bogokletje je izrekel! Kaj nam je še treba prič?...' Oni pa so odvrnili: 'Smrt zasluži!'… 'Križan naj bo!'... Ob šesti uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do devete ure. Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom: ›Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?‹ … Spet je zakričal z močnim glasom in izdihnil.« (Mt 26,63 - 27,50)

7.4.2023

»Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslôvil, razlômil, dal učencem in rekel: 'Vzemite, jejte, to je moje telo.' Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: 'Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščánje grehov.« (Mt 26, 26-28)

6.4.2023

»Peter je Jezusu odgovóril: 'Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal.' Jezus mu je rekel: 'Resnično, povem ti: To noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatájil.'« (Mt 26, 33-34)

5.4.2023

»Tisti, ki je z menoj pomôčil roko v skledo, me bo izdal. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal Sina človekovega! Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.« (Mt 26, 23-24)

4.4.2023

»Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi k mizi. Ko so jedli, je rekel: 'Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.' Učenci so se silno užalostili in mu začeli drug za drugim govoriti: 'Sem morda jaz, Gospod?'« (Mt 26, 20-22)

3.4.2023

»Prvi dan opresnikov so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje?« Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recíte: ›Učitelj pravi: Moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal veliko noč s svojimi učenci.‹« In učenci so storili, kakor jim je Jezus naróčil.« (Mt 26, 17-19)

2.4.2023

»Jezus je zaklical z močnim glasom: 'Lazar, pridi ven!' In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: 'Razvežite ga in pustíte, naj gre!' Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj.« (Jn 11, 43-45)

1.4.2023

»Ko je Jezus videl, da Marija joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, ga je do srca ganilo in je vzdrhtél … Judje so tedaj govorili: 'Glejte, kako ga je imel rad.' ... Jezus je rekel: 'Odstranite kamen!' … Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: 'Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.'« (Jn 11, 33-42)

31.3.2023

»Jezus je rekel Marti: 'Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?' Odgovorila mu je: 'Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.'« (Jn 11, 25-27)

30.3.2023

Jezus ji je rekel: 'Tvoj brat bo vstal.' Marta mu je dejala: 'Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.' Jezus ji je rekel: 'Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre.'« (Jn 11, 23-25)

29.3.2023

»Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu… Marta je tedaj rekla Jezusu: 'Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.'« (Jn 11, 17-22)

28.3.2023

»Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja… Svojim učencem je odkrito rekel: 'Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali.'« (Jn 11, 5.14-15)

27.3.2023

»Lazar iz Betánije, iz vasi Marije in njene sestre Marte… je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: 'Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.' Ko je Jezus to slišal, je rekel: 'Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.'« (Jn 11, 1-5)

26.3.2023

»Farizeji so mu rekli: 'Smo morda tudi mi slepi?' Jezus jim je dejal: 'Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.'« (Jn 9,40-41)

25.3.2023

»Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« (Jn 9,39)

24.3.2023

»'Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.' Slepi je odgovóril: 'Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim… Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.'« (Jn 9,24-33)

23.3.2023

»'Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.' To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov.« (Jn 9,20-22)

22.3.2023

»Tisti dan je bila sobota… Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: 'Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.' Drugi pa so govorili: 'Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?' In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: 'Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?' On pa je rekel: 'Prerok je.'« (Jn 9,14-17)

21.3.2023

»Jezus mu je pomazal z blatom oči in mu rekel: 'Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!' (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl.« (Jn 9,6-7)

20.3.2023

»'Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?' Jezus je odgovóril: 'Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja dela.« (Jn 9,2-3)

19.3.2023

»Samarijani so Jezusa prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: »… sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.« (Jn 4,40-42)

18.3.2023

»Jaz pa vam pravim: Povzdignite oči in poglejte polja, da so zrela za žetev… Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa obirate sadove njihovega truda.« (Jn 4,35-38)

17.3.2023

»Učitelj, jej!« On pa jim je rekel: »Jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate… Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo.« (Jn 4,31-34)

16.3.2023

»Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu… Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« (Jn 4,21-24)

15.3.2023

Jezus je odvrnil Samarijanki: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna.« (Jn 4,13-15)

14.3.2023

»Jezus je odgovóril Samarijanki: 'Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.'« (Jn 4,10)

13.3.2023

»Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu... Tedaj je prišla žena iz Samaríje, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« … Samarijánka mu je tedaj rekla: »Kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam piti?« (Jn 4,6-9)

12.3.2023

»Učenci so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: 'Vstanite in ne bojte se!'… Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: 'Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!'« (Mt 17, 6-9)

11.3.2023

»Obsenčil jih je svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!'« (Mt 17, 5)

10.3.2023

»Obsenčil jih je svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!'« (Mt 17, 5)

9.3.2023

»Prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z Jezusom. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: 'Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.'« (Mt 17, 3-4)

8.3.2023

»Prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z Jezusom. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: 'Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.'« (Mt 17, 3-4)

7.3.2023

»Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč.« (Mt 17, 1-2)

6.3.2023

»Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč.« (Mt 17, 1-2)

5.3.2023

»Jezus mu je rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli.« (Mt 4,10-11)

4.3.2023

»Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹« (Mt 4,8-10)

3.3.2023

»Tedaj je hudič vzel Jezusa s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: ›Svojim angelom bo zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« (Mt 4,5-7)

2.3.2023

»Tedaj je hudič vzel Jezusa s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: ›Svojim angelom bo zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« (Mt 4,5-7)

1.3.2023

»Ko se je Jezus postil štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« (Mt 4,2-4)

28.2.2023

»Ko se je Jezus postil štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« (Mt 4,2-4)

27.2.2023

»Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal.« (Mt 4,1)

26.2.2023

»Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo… Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« (Mt 5,44.48)

25.2.2023

»Če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? (Mt 5,47)

24.2.2023

»Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji?« (Mt 5,46)

23.2.2023

»Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.« (Mt 5,44-45)

22.2.2023

»Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.« (Mt 5,44-45)

21.2.2023

»Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5,43-44)

20.2.2023

»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko in zob za zob.‹ Jaz pa vam pravim: (…) če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.« (Mt 5,38-42)

19.2.2023

»Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj bo ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.« (Mt 5,37)

18.2.2023

»Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ne prešuštvuj!‹ Jaz pa vam pravim: Kdor koli s poželenjem gleda žensko, je v srcu že prešuštvoval z njo.« (Mt 5, 27-28)

17.2.2023

»Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku, da te vrže v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.« (Mt 5, 25-26)

16.2.2023

»Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa se vrni in daruj svoj dar.« (Mt 5, 23-24)

15.2.2023

»Slišali ste, da je bilo starim rečeno: ›Ne ubijaj! Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče…« (Mt 5, 21-22)

14.2.2023

»Povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo.« (Mt 5,20)

13.2.2023

»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.« (Mt 5,17)

12.2.2023

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)

11.2.2023

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)

10.2.2023

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)

9.2.2023

»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši.« (Mt 5,14-15)

8.2.2023

»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši.« (Mt 5,14-15)

7.2.2023

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.« (Mt 5,13)

6.2.2023

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.« (Mt 5,13)

5.2.2023

»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Mt 5,11-12)

4.2.2023

»Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« (Mt 5,10)

3.2.2023

»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.« (Mt 5,9)

2.2.2023

»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« (Mt 5,8)

1.2.2023

»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.« (Mt 5,7)

31.1.2023

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.« (Mt 5,4-6)

30.1.2023

Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« (Mt 5,1-3)

29.1.2023

»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.« (Mt 4,23)

28.1.2023

»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.« (Mt 4,23)

27.1.2023

Jezus »je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedêjem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in onadva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim.« (Mt 4,21-22)

26.1.2023

»Ko je Jezus hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: 'Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.' Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mt 4,18-20)

25.1.2023

»Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4,17)

24.1.2023

»Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4,17)

23.1.2023

»Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja! Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo velíko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba.« (Mt 4,15-16)

22.1.2023

»Janez je pričeval: 'Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1, 32-34)

21.1.2023

»Janez je pričeval: 'Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1, 32-34)

20.1.2023

Janez Krstnik je rekel: »Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« (Jn 1, 30-31)

19.1.2023

Janez Krstnik je rekel: »Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« (Jn 1, 30-31)

18.1.2023

»Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 'Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.'« (Jn 1,29)

17.1.2023

»Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 'Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.'« (Jn 1,29)

16.1.2023

»Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 'Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.'« (Jn 1,29)

15.1.2023

»In glej, glas iz nebes je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.'« (Mt 3,17)

14.1.2023

»In glej, glas iz nebes je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.'« (Mt 3,17)

13.1.2023

»Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj.« (Mt 3,16)

12.1.2023

»Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj.« (Mt 3,16)

11.1.2023

»Janez je rekel Jezusu: 'Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.' Jezus je odgovóril in mu rekel: 'Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.'« (Mt 3, 14-15)

10.1.2023

»Janez je rekel Jezusu: 'Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.' Jezus je odgovóril in mu rekel: 'Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.'« (Mt 3, 14-15)

9.1.2023

»Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti.« (Mt 3,13)

8.1.2023

»Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.« (Lk 2,21)

7.1.2023

»Pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.« (Lk 2,20)

6.1.2023

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

5.1.2023

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

4.1.2023

»Pastirji so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.« (Lk 2, 17-18)

3.1.2023

»Pastirji so pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli.« (Lk 2,16)

2.1.2023

»Pastirji so pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli.« (Lk 2,16)

1.1.2023

Arhiv