Duhovne misli

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

V novo leto smo vstopili s praznikom Marije, Božje Matere in skozi vse leto, ki je pred nami, bomo z dnevno duhovno mislijo, ki bo vzeta iz nedeljskih evangelijev, stopali v Njeno šolo. Prav Božja Mati je tista, ki nas lahko najlepše uči, kako se ob Božji besedi in dogodkih vsakdanjega življenja ustaviti, jih ohraniti in premišljevati v svojem srcu.

»Lazar iz Betánije, iz vasi Marije in njene sestre Marte… je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: 'Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.' Ko je Jezus to slišal, je rekel: 'Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.'« (Jn 11, 1-5)

26.3.2023

»Farizeji so mu rekli: 'Smo morda tudi mi slepi?' Jezus jim je dejal: 'Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.'« (Jn 9,40-41)

25.3.2023

»Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« (Jn 9,39)

24.3.2023

»'Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.' Slepi je odgovóril: 'Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim… Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.'« (Jn 9,24-33)

23.3.2023

»'Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.' To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov.« (Jn 9,20-22)

22.3.2023

»Tisti dan je bila sobota… Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: 'Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.' Drugi pa so govorili: 'Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?' In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: 'Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?' On pa je rekel: 'Prerok je.'« (Jn 9,14-17)

21.3.2023

»Jezus mu je pomazal z blatom oči in mu rekel: 'Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!' (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl.« (Jn 9,6-7)

20.3.2023

»'Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?' Jezus je odgovóril: 'Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja dela.« (Jn 9,2-3)

19.3.2023

»Samarijani so Jezusa prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: »… sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.« (Jn 4,40-42)

18.3.2023

»Jaz pa vam pravim: Povzdignite oči in poglejte polja, da so zrela za žetev… Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa obirate sadove njihovega truda.« (Jn 4,35-38)

17.3.2023

»Učitelj, jej!« On pa jim je rekel: »Jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate… Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo.« (Jn 4,31-34)

16.3.2023

»Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu… Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« (Jn 4,21-24)

15.3.2023

Jezus je odvrnil Samarijanki: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna.« (Jn 4,13-15)

14.3.2023

»Jezus je odgovóril Samarijanki: 'Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.'« (Jn 4,10)

13.3.2023

»Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu... Tedaj je prišla žena iz Samaríje, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« … Samarijánka mu je tedaj rekla: »Kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam piti?« (Jn 4,6-9)

12.3.2023

»Učenci so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: 'Vstanite in ne bojte se!'… Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: 'Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!'« (Mt 17, 6-9)

11.3.2023

»Obsenčil jih je svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!'« (Mt 17, 5)

10.3.2023

»Obsenčil jih je svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!'« (Mt 17, 5)

9.3.2023

»Prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z Jezusom. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: 'Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.'« (Mt 17, 3-4)

8.3.2023

»Prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z Jezusom. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: 'Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.'« (Mt 17, 3-4)

7.3.2023

»Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč.« (Mt 17, 1-2)

6.3.2023

»Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč.« (Mt 17, 1-2)

5.3.2023

»Jezus mu je rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli.« (Mt 4,10-11)

4.3.2023

»Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹« (Mt 4,8-10)

3.3.2023

»Tedaj je hudič vzel Jezusa s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: ›Svojim angelom bo zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« (Mt 4,5-7)

2.3.2023

»Tedaj je hudič vzel Jezusa s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: ›Svojim angelom bo zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« (Mt 4,5-7)

1.3.2023

»Ko se je Jezus postil štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« (Mt 4,2-4)

28.2.2023

»Ko se je Jezus postil štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« (Mt 4,2-4)

27.2.2023

»Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal.« (Mt 4,1)

26.2.2023

»Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo… Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« (Mt 5,44.48)

25.2.2023

»Če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? (Mt 5,47)

24.2.2023

»Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji?« (Mt 5,46)

23.2.2023

»Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.« (Mt 5,44-45)

22.2.2023

»Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.« (Mt 5,44-45)

21.2.2023

»Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5,43-44)

20.2.2023

»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko in zob za zob.‹ Jaz pa vam pravim: (…) če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.« (Mt 5,38-42)

19.2.2023

»Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj bo ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.« (Mt 5,37)

18.2.2023

»Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ne prešuštvuj!‹ Jaz pa vam pravim: Kdor koli s poželenjem gleda žensko, je v srcu že prešuštvoval z njo.« (Mt 5, 27-28)

17.2.2023

»Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku, da te vrže v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.« (Mt 5, 25-26)

16.2.2023

»Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa se vrni in daruj svoj dar.« (Mt 5, 23-24)

15.2.2023

»Slišali ste, da je bilo starim rečeno: ›Ne ubijaj! Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče…« (Mt 5, 21-22)

14.2.2023

»Povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo.« (Mt 5,20)

13.2.2023

»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.« (Mt 5,17)

12.2.2023

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)

11.2.2023

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)

10.2.2023

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)

9.2.2023

»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši.« (Mt 5,14-15)

8.2.2023

»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši.« (Mt 5,14-15)

7.2.2023

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.« (Mt 5,13)

6.2.2023

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.« (Mt 5,13)

5.2.2023

»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Mt 5,11-12)

4.2.2023

»Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« (Mt 5,10)

3.2.2023

»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.« (Mt 5,9)

2.2.2023

»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« (Mt 5,8)

1.2.2023

»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.« (Mt 5,7)

31.1.2023

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.« (Mt 5,4-6)

30.1.2023

Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« (Mt 5,1-3)

29.1.2023

»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.« (Mt 4,23)

28.1.2023

»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.« (Mt 4,23)

27.1.2023

Jezus »je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedêjem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in onadva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim.« (Mt 4,21-22)

26.1.2023

»Ko je Jezus hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: 'Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.' Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mt 4,18-20)

25.1.2023

»Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4,17)

24.1.2023

»Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4,17)

23.1.2023

»Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja! Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo velíko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba.« (Mt 4,15-16)

22.1.2023

»Janez je pričeval: 'Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1, 32-34)

21.1.2023

»Janez je pričeval: 'Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1, 32-34)

20.1.2023

Janez Krstnik je rekel: »Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« (Jn 1, 30-31)

19.1.2023

Janez Krstnik je rekel: »Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« (Jn 1, 30-31)

18.1.2023

»Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 'Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.'« (Jn 1,29)

17.1.2023

»Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 'Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.'« (Jn 1,29)

16.1.2023

»Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 'Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.'« (Jn 1,29)

15.1.2023

»In glej, glas iz nebes je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.'« (Mt 3,17)

14.1.2023

»In glej, glas iz nebes je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.'« (Mt 3,17)

13.1.2023

»Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj.« (Mt 3,16)

12.1.2023

»Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj.« (Mt 3,16)

11.1.2023

»Janez je rekel Jezusu: 'Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.' Jezus je odgovóril in mu rekel: 'Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.'« (Mt 3, 14-15)

10.1.2023

»Janez je rekel Jezusu: 'Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.' Jezus je odgovóril in mu rekel: 'Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.'« (Mt 3, 14-15)

9.1.2023

»Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti.« (Mt 3,13)

8.1.2023

»Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.« (Lk 2,21)

7.1.2023

»Pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.« (Lk 2,20)

6.1.2023

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

5.1.2023

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

4.1.2023

»Pastirji so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.« (Lk 2, 17-18)

3.1.2023

»Pastirji so pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli.« (Lk 2,16)

2.1.2023

»Pastirji so pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli.« (Lk 2,16)

1.1.2023

Arhiv