Gnidovčev dom duhovnih vaj

Duhovne vaje so pred prvo svetovno vojno potekale v misijonski hiši, sedanjem Marijinem domu. Po drugi svetovni vojni, ko so misijonsko hišo prevzele sestre usmiljenke, se je pokazala potreba, da se zgradi nov dom duhovnih vaj. Dom iz leta 1970 je zgrajen na kraju poleg samostana, na mestu, kjer sta nekoč stala gospodarsko poslopje in hlev. Zaradi vse večjih potreb so domu po načrtih arhitekta Franca Kvaternika leta 1981 prizidali veliko dvorano in obednico. Leta 1991 je bilo preurejeno podstrešje samostana, s čimer je dom dobil tudi kapelo za goste. V domu duhovnih vaj je sto ležišč.

Rezeravcije in namestitev.