Svete stopnice

Svete stopnice na Gradu so bile zgrajene leta 1757 po zgledu Svetih stopnic v Rimu. V času prve svetovne vojne so bile popolnoma uničene. Leta 1931 so po načrtih arhitekta Ivana Vurnika sezidali nove, ki pa so bile že med drugo svetovno vojno ponovno poškodovane. Obnovili so jih leta 1954. V vsaki od 28 stopnic so vgrajene relikvije svetnikov. Na vrhu stopnic je božji grob z Jezusovim kipom, oltarno mizo in fresko zasramovanega Jezusa, ki jo je leta 1966 naslikal Tone Kralj. Ob kapeli svetih stopnic je pokopan župnik Elersič, ki je dal sezidati predhodnico današnje cerkve.