Delo na njivi in postavitev novega rastlinjaka

Mirenski Grad med Krasom in Vipavo

Postavitev rastlinjaka

Pred dvema letoma je g. Peter Žakelj, duhovnik in voditelj Gnidovčevega doma duhovnih vaj, začel razmišljati o ureditvi nove njive v dolini pod Cerjem, na robu Krasa. Sodelavcem se je dolina zdela temačna, nerodovitna, a Peter je vztrajal. Po večkratnih ogledih, mnogih sprehodih in daljšem premišljevanju, smo prišli do spoznanja, da je dolina pravzaprav skriti zaklad – umaknjena od prometnega vrveža in obsijana s soncem. Takrat še nismo vedeli, da poleg miru in zavetja v sebi nosi tudi izredno rodovitno in za obdelovanje hvaležno zemljo.

Odločitev je padla. Dokupili smo še kos zemlje, da smo združili posestvo in ga ogradili. Ob oranju se je pokazalo, kako rodoviten je ta kos in razmišljati smo začeli o nadaljnjih vlaganjih. Že prvo leto smo na njivi pridelali več kot 10 ton krompirja in v prijavi na javni razpis LAS V OBJEMU SONCA začeli zbirati vso potrebno dokumentacijo za postavitev rastlinjaka in oživitev te doline.

Poleg rodovitne zemlje ponuja čudovito naravo in priložnost za povezavo s turističnima destinacijama Mirenski Grad in Cerje. Lovci vedo povedati, da lahko v tej dolini opazuješ številne živali – od srnjadi do jelenjadi, od šakalov do lisic, divjih prašičev in številnih vrst ptic. V sodelovanju z Lovsko družino Fajti hrib Renče, osnovno šolo Miren, Slovenskim združenjem katoliških skavtinj in skavtov iz Nove Gorice in Društvom prostovoljcev VZD želimo na tem mestu ustvariti učilnico v naravi in širši lokalni skupnosti ponuditi številne aktivnosti za opazovanje narave in biotske raznovrstnosti, v sodelovanju z občino Miren-Kostanjevica pa urediti pešpot, ki bo povezovala središče Mirna, Mirenski Grad in spomenik Cerje.

Pri številnih zapletih in zbiranju zahtevne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev rastlinjaka, smo bili še posebej veseli nove zakonodaje, ki v sklopu protikoronskih ukrepov omogoča postavitev rastlinjakov brez gradbenega dovoljenja. Konec aprila 2021smo v sodelovanju z APT Tehnika postavili rastlinjak v velikosti 100 x 10 m. Samo tri dni je bilo potrebno, da smo skupaj z mlado ekipo pridnih fantov iz podjetja APT rastlinjak sestavili. Že teden dni pozneje smo položili folije in posadili prvi paradižniki.

Veselimo se vsega lepega, kar bomo skupaj s partnerji tega projekta še ustvarili, se naučili in pridobili. Veselimo se počitniških aktivnosti, skupnega dela z otroki na njivi, medgeneracijskega sodelovanja, razvoja prostovoljstva, zdravo pridelane zelenjave, novih izkušenj, veščin, znanj, novih turističnih priložnosti in odkrivanja bogastva biserov narave, ki jih skrbno varuje ta dolina med Krasom in Vipavo.

 

Operacijo »«Mirenski Grad med Krasom in Vipavo« sofinancirata EU iz sredstev ESRR in RS.

 

Vabljeni k ogledu kratkega filmčka o postavitvi rastlinjaka.