Mirenski Grad približajmo ljudem

Mirenski Grad, znana romarska destinacija in danes dobro obiskano multikulturno, več versko in  medgeneracijsko duhovno središče, ki je hkrati tudi ena najbolj obiskanih znamenitosti v turistični destinaciji Miren Kras, želi biti blizu ljudem –biti med ljudmi, z ljudmi in za ljudi. V zadnjih letih dobiva lokacija novo podobo in razvija pestro ponudbo dogodkov, projektov in produktov, usmerejenih v prihodnost in še tesnejše sodelovanje z mladimi in lokalno skupnost.

Eden takšnih projektov je tudi Mirenski Grad približajmo ljudem, ki je nastal v okviru strategije lokalnega razvoja pod skrbništvom LAS v objemu sonca in se nanaša na ukrep izboljšanja pogojev v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev.

V projektu, vrednem 90.546,33 EUR, od tega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije sofinanciranih 43.226,82 EUR, ostalo so lastna sredstva partnerjev projekta, Samostana lazaristov Mirenski Grad, Javnega zavoda Miren Kras in Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (VZD), so bile v obodbju 2020-2023 izvedene naslednje aktivnosti:

  • Obnova svetih stopnic, ki so redka kulturna dediščina na Slovenskem.
  • Ureditev južnega vhoda v Marijin dom, dostop za gibalno ovirane osebe in matere z vozički do prostorov v stavbi Marijinega doma, kjer je sedaj postavljena stalna razstava.
  • Skupaj z Društvom prostovoljcev VZD smo odprli stalno razstavo, ki predstavlja zgodovinske fotografije Mirenskega Grada.
  • ustvarili smo novo delovno mesto, saj želimo zagotoviti trajnost operacije in čim večjo prepoznavnost na tem območju.
  • Skupaj z Javnim zavodom Miren Kras smo izdali promocijske razglednice
  • in skupaj z Društvom prostovoljcev VZD izvedli več izobraževalnih delavnic na temo samooskrbe, naravnega kmetovanja, vlaganja zelenjave, kulturnega in umetniškega ustvarjanja in druge

Svete stopnice so redka kulturna dediščina na Slovenskem. Kljub temu, da je romarskih cerkva na Slovenskem več kot 100 je v Sloveniji samo 7 svetih stopnic in edine na Primorskem stojijo na Mirenskem Gradu. Svete stopnice so bile potrebne sanacije vlage, odstranitve starega ometa, beljenja, čiščenja poševne strehe, zamenjave razbitih oken. Poleg tega smo na lastne stroške obnovili tudi kip Žalostne matere Božje. Pri restavriranju kipa se je tako izkazalo, da je kip bil izdelan v obdobju, ko so postavili sv. stopnice torej iz 18. stoletja in da je bil prvotno v celoti pozlačen.

Razstava predstavlja fotografije, ki smo jih imeli v arhivu samostana in predstavljajo podobo Grada od leta 1890 do konca druge sv. vojne. Razstava se bo sčasoma dopolnjevala in nadgrajevala. Trenutno pa so v razstavo vključena tudi dela otrok, ki so ustvarjali na eni izmed delavnic, ki jih je pripravilo Društvo prostovoljcev VZD.

Ureditev dostopa za invalidske vozičke v Marijin dom, kjer je postavljena nova razstava, je bil zahteven gradbeni poseg, pri katerm smo želeli v čim večji meri ohraniti prvotno podobo vhoda: kamnite stopnice smo obnovili in jih ponovno namestili. Klančina za gibalno ovirane je velika pridobitev, saj hišo obišče tedensko več kot 100 oseb – med njimi je veliko mater z vozički.

Takoj na vhodu v Marijin dom je sedaj urejena info točka z elektronsko informacijsko tablo, raznimi prospekti o Mirenskem Gradu in informacijami o projektu ter investitorju.

Društvo prostovoljcev VZD je pripravilo več izobraževalnih delavnic. Aktivnosti so bile namenjene prenosu znanj, ustvarjanju, učenju veščin, ki jih oživljamo na Gradu (vlaganje zelenjave, delo na vrtu, predelava zelišč, pridobivanje veščin za promocijo …). Z Društvom prostovoljcev VZD  Mirenksi Grad tesno sodeluje že vrsto let. V zadnjih letih so v okviru različnih projektov pripravili več učnih vsebin, ki se z življenjem na tem griču tesno prepletajo. Tako se mlade, ki prihajajo na Grad in nekateri tu tudi bivajo, uči vsakodnevnih opravil in skrbi za prenos številnih znanj (od vlaganja zelenjave, do priprave številnih jedi, opravil na vrtu, skrbi za dom in medsebojne odnose, do urejanja prostorov in okolice, aranžerkah spretnosti, prenosa drugih znanj – vodenja skupin …). V vsakodnevna opravila vključujemo tudi otroke, ki prihajajo na učno pomoč zanje pa organiziramo tudi druge delavnice. Otroci še posebej cenijo učenje za življenje: učenje priprave hrane, učenje pospravljanja, delo na vrtu, učenje urejanja okolice … Z otroki se učimo tudi spoštovanja, medsebojnih odnosov, spoznavamo zaklade kulturne dediščine in številne druge vrednote, nujno potrebne za življenje. V delo se preko programov za brezdomce  v okviru Društva prostovoljcev VZD, vključujejo tudi brezdomci, ki bivajo na Mirenskem Gradu, najraje v delo na vrtu in v kuhinji, pa tudi v ostale aktivnosti.

Skupaj z Javnim zavodom Miren Kras smo izdali  reklamne razglednice (promocijski material). Ideja za končno podobo razglednic je nastala na delavnicah, ki so jih izvajali v Društvu prostovoljcev VZD, na katerih so se udeleženci učili  tudi fotografiranja. V pripravo razglednic so bili vključeni vsi partnerji.

Za vodenje obstoječih in razvoj novih vsebinskih programov na omenjeni lokaciji smo ustvarili novo delovno mesto, saj želimo zagotoviti trajnost operacije in čim večjo prepoznavnost na tem območju.

Obnovljene svete stopnice, nova razstava in ureditev info točke, nove promocijske razglednice ter nenazadnje novo delovno mesto, pomembno prispevajo tudi k razvoju turizma in prepoznavnosti tega kraja. V sodelovanju z Javnim zavodom Miren Kras razvijamo nova turistična doživetja, preko katerih obiskovalci, poleg bogate kulturne dediščine, spoznavajo življenje v naši samoosokrbni skupnosti. Vodeni ogledi za najavljenje zaključene skupine se zaključujejo z degustacijami domačih izdelkov in možnostjo nakupa. Veseli smo, da se za nabavo naših sezosnkih povrtnin odloča tudi vse več lokalnih gostincev.

Lepo vabljeni, da nas obiščete.