Križev pot za družine

Ker se dandanes družine srečujejo z mnogimi stiskami, smo molitev križevega pota namenili za blagoslov družin. Otroci so na križev pot prinesli doma izdelane križe ter cvetje, ki so ga nato v cerkvi Žalostne matere Božje ob sklepu molitve položili pred oltar. Bilo je zelo lepo in doživeto!

Gospod, varuj in blagoslovi vse družine. Pomagaj nam v stiskah in bodi še naprej z nami!