Stičišče generacij Mirenski Grad

V letu 2017 - 2019 smo v sklopu  programa LAS V OBJEMU SONCA s sofinanciranjem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, izvedli projekt Stičišče generacij Mirenski Grad. Samostan lazaristov Mirenski Grad, je skupaj z drugimi partnerji uredil izobraževalno in kulturno stičišče, ki omogoča in ponuja aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega čas, pridobivanje neformalnih znanj, socialnih veščin za ustvarjanje pristnih medsebojnih odnosov, ohranjalo kulturno dediščino, duhovni razvoj posameznikov in spodbujalo zdrav in aktiven življenjski slog. Pri izvedbi projekta svetuje RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.

Po uspešni prijavi projekta Stičišče generacij Mirenski Grad na razpis LAS v objemu sonca smo uredili prostore Marijinega doma in organizirali več dobro obiskanih dejavnosti za vse generacije. Zamenjali smo okna v Marijinem domu in organizirali več delavnic, od kuharskih tečajev, dela na vrtu in glasbenega ustvarjanja mladih do učenja ročnih spretnosti. 


GLAVNI CILJI OPERACIJE:

 • Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa.
 • Izboljšanje socialnih storitev in povečati socialno vključenost.
 • Ohranjati naravne danosti, naravne vrednote, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja.
 • Zagotoviti nova delovna mesta.
 • Druženje otrok, mladostnik/ic, staršev, starih staršev in drugih odraslih za prenos znanj starejših generacij na mlajše.
 • Usposobljenost staršev za vzgojo za odgovornost, ustvarjalnost in pozitiven odnos do dela, razvoj skrbi za naravo, okolje in trajno rabo naravnih virov.
 • Spoznavanje novih metod komunikacije za konstruktivno reševanje težav različnih generacij v družini in mladih v socialnem okolju.

Vrednost operacije znaša 66.885,51 EUR, od tega je ESRR sredstev 49.963,12 EUR, ostalo so lastna sredstva. V projekt so vključeni partnerji, mladi, družine, otroci in drugi posamezniki. Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Seznam partnerjev:

 • Samostan lazaristov Mirenski Grad
 • Občina Miren-Kostanjevica
 • Krajevna skupnost Miren
 • Osnovna šola Miren
 • Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 • Dom upokojencev Nova Gorica


Povezave:

http://www.eu-skladi.si
http://www.las-vobjemusonca.si