Mirenski Grad približajmo ljudem

Mirenski Grad leži v zavetju kraške planote v neposredni bližini meje z Italijo. Kljub neposredni bližini naselja je grič odmaknjen od prometnih cest in vsakdanjega vrveža, kar obiskovalcem omogoča brezskrbne sprehode v naravo, pogovore in duhovna poglabljanja. Za otroke in mlade je urejeno igrišče z igrali, majhen adrenalinski park in mladinska soba. V preteklosti je romarsko središče živelo zaradi velikega števila romarjev (na kvatrnico se je zbralo tudi do 12.000 ljudi) ki so prihajali na Grad. Kasneje sta skrb za grič in življenje na njem prevzeli skupnosti lazaristov in sester usmiljenk. Danes lahko na Gradu spoznavamo preplet in povezovanje tako kulturnega, kot duhovnega življenja, sobivanje vernih in nevernih, katolikov in muslimanov, strokovnjakov in ljudi s socialnega roba, otrok in starostnikov. Življenje na Mirenskem Gradu vključuje in združuje različne dejavnosti:

  • Samooskrbo z vzgojo sadik, zelenjave in različnih povrtnin,
  • Razvoj socialnih nastanitvenih programov za brezdomne in programov za otroke, mlade in družine,
  • Nastanitveno ponudbo za romarje in zaključene skupine za duhovno poglabljanje.
  • Ohranjanje in razvoj kulturne dediščine.

Mirenski Grad tako postaja pomembno kulturno, duhovno, socialno in izobraževalno središče, ki ponuja inovativen pristop za razvoj in oživitev podeželja in ohranjanje bogate kulturne dediščine.


Operacija z naslovom Mirenski Grad približajmo ljudem obsega ureditev in vzdrževanje kulturne in zgodovinske lokacije, poživitev turizma in izboljšanje privlačnosti območja LAS za krajane in obiskovalce.

V ta namen bomo uredili in obnovili svete stopnice, ki so redka kulturna dediščina na Slovenskem. Kljub temu, da je romarskih cerkva na Slovenskem več kot 100 je v Sloveniji samo 7 svetih stopnic in edine na Primorskem stojijo na Mirenskem Gradu. Poleg tega želimo obiskovalcem Mirenskega Grada in širši okolici predstaviti bogato kulturno zgodovino tega območja, ki sega v začetke 13. stoletja in rešitve, kako to zapuščino ohranjati živo in dejavno v današnjem času. V ta namen bomo odprli stalno učno razstavo, ki bo poleg zgodovinskega pregleda predstavljala izzive sodobnega časa in odgovore nanje ter v sodelvoanju z Javnim zavodom Miren Kras pripravili nove razglednice. Z odstranitvijo arhitektonskih ovir bomo zagotovili dostop gibalno oviranim osebam in materam z vozički do prostorov v Marijin dom kjer bo potekala stalna razstava z učnimi elementi. S tem bomo odgovarjali tudi na potrebe Strategije lokalnega razvoja LAS v objemu sonca po ohranjanju in izboljševanju dediščine na podeželju po razvijanju poslovnih priložnosti in izvajanju inovativnih programov, ki so povezani z ohranjanjem kulturne dediščine. Za vodenje obstoječih in razvoj novih vsebinskih programov na omenjeni lokaciji bomo ustvarili novo delovno mesto, saj želimo zagotoviti trajnost operacije in čim večjo prepoznavnost na tem območju.

Glavni cilj operacije:
Z operacijo Mirenski Grad približati ljudem, želimo razširiti prepoznavnost lokacije z vsem njenim kulturnim bogastvom, razvijati nove storitve na tem območju, dvigati kakovost življenja prebivalcev, razvijati nove poslovne priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter izvajati inovativne programe.

Ciljna skupina:

  • Obiskovalci, turisti, romarji
  • Vsi prebivalci območja LAS (otroci, mladi, ženske, ostareli, osebe s posebnimi potrebami)

Preplet in povezovanje tako kulturnega, kot duhovnega življenja, sobivanje vernih in nevernih, strokovnjakov in ljudi s socialnega roba, otrok in starostnikov predstavlja inovativno noto življenja v današnjem svetu, kjer so vedno večje razdalje med mladimi in starimi, mestom in podeželjem, revnimi in bogatimi, vernimi in nevernimi, kristjani in muslimani ... Sobivanje tolike različnosti na tako majhnem griču sredi podeželja želimo kot primer 'dobre prakse' posredovati širšemu krogu ljudi, ki se v sodobnem svetu srečujejo z ovirami na poti sprejemanja razlik ali izumiranja podeželja.

Partnerji projekta:

  • Vodilni partner je Samostan lazaristov Mirenski Grad
  • Društvo prostovoljcev VZD
  • Javni zavod Miren Kras

Povezave: