Duhovne misli

Na zadnji dan leta beremo v evangeliju: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela.« (Jn 1, 1-5)

Na novega leta dan pa v božji besedi slišimo: »Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.« (Lk 2, 19-20)

Tako Bog kot skrben Sejalec vsak dan seje dobro seme v zemljo našega srca, kjer je teren včasih podoben trdi, izhojeni poti, drugič kamniti ali pa s trnjem preraščeni zemlji, kdaj pa najde tudi preorano in pripravljeno prst, kjer seme vzklije, raste in obrodi trideseterem, šestdeseteren ali stoteren sad.

Če so v dnevnem bogoslužju berila in evangelij eden od načinov, kako Bog nagovarja človeka, pa je psalm med berili način, kako človek odgovarja na Božjo besedo. Duhovna misel, ki nas bo nagovarjala skozi leto, ki je pred nami, bo vzeta iz dnevnega psalma. Naj rahlja zemljo našega srca, da bo odprta za sprejemanje dobrega semena Božje besede in nas usposablja za osebno odgovarjanje na ljubeč Božji nagovor.

»Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje, veseli naj se polje in vse, kar je na njem.« (Ps 96, 11-12)

31.12.2022

»Blagosloví naj te Gospod s Síona, da boš užival blaginjo Jerúzalema vse dni svojega življenja.« (Ps 128,5)

30.12.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu vse dežele! Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.« (Ps 96, 1-2)

29.12.2022

»Ko bi ne bil Gospod z nami, ko so ljudje vstali zoper nas, tedaj bi nas žive požrli, ko se je vnela njih besnost proti nam.« (Ps 124, 2-3)

28.12.2022

»Luč vzhaja pravičnemu, veselje tistim, ki so pravega srca. Veselite se, pravični, v Gospodu, slavite njegovo sveto ime!« (Ps 97, 11-12)

27.12.2022

»Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom, reši me v svoji milosrčnosti! Varuješ me z varstvom svojega obličja pred zaroto mojih nasprotnikov.« (Ps 31, 17.21)

26.12.2022

»Luč je prižgana za pravičnega, za iskrene v srcu je pripravljeno veselje. Veselite se, pravični, v Gospodu.« (Ps 97, 11-12)

25.12.2022

»On me bo klical: Moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja. Vekomaj mu ohranim svojo milost in trdna mu bo ostala moja zaveza.« (Ps 89, 29)

24.12.2022

»Vse Gospodove steze so milost in zvestoba.« (Ps 25,10)

23.12.2022

»Gospod jemlje in daje življenje, vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj. Gospod deli uboštvo in bogastvo, poniža, pa tudi poviša.« (1 Sam 2, 7)

22.12.2022

»Naša duša čaka Gospoda: on je naš pomočnik in ščit. Njega se veseli naše srce, zaupamo v njegovo sveto ime.« (Ps 33, 20-21)

21.12.2022

»Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem.« (Ps 24, 3-4)

20.12.2022

»Ti si moje upanje, moj Bog, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od rojstva, od naročja moje matere si bil moj varuh.« (Ps 71, 5-6)

19.12.2022

»Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci.« (Ps 24,1)

18.12.2022

»Gore, prinesite mir ljudstvu in griči pravičnost!« (Ps 72,4)

17.12.2022

»Bog se nas usmili in nas blagoslovi, razjasni svoj obraz nad nami, da na zemlji spoznajo tvojo pot, med vsemi narodi tvoje zveličanje.« (Ps 67, 2-3)

16.12.2022

»Gospod, slavim te, ker si me osvobodil in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano.« (Ps 30,2)

15.12.2022

»Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, pravičnost in mir se poljubila; zvestoba bo pognala iz zemlje, pravičnost se sklonila z nebes.« (Ps 85, 11-12)

14.12.2022

»Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, in v duhu skrušenim pomaga.« (Ps 34,19)

13.12.2022

»Vodi me v svoji resnici ter me úči; saj si ti, Bog, moj rešitelj.« (Ps 25,5)

12.12.2022

»Gospod je zvest na veke, Gospod pomaga do pravice zatiranim, Gospod daje kruha lačnim, Gospod osvobaja jetnike.« (Ps 146, 6-7)

11.12.2022

»Izraelov pastir, poslušaj, ti, ki sediš nad kerubi, zasij, zbudi svojo moč in pridi, da nas rešiš!« (Ps 80, 2-3)

10.12.2022

»Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave.« (Ps 1, 1-2)

9.12.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela! Zmago mu je pridobila njegova desnica, njegova sveta rama.« (Ps 98,1)

8.12.2022

»Usmiljen in milostljiv je Gospod, potrpežljiv in zelo milosrčen; ne ravna z nami po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah.« (Ps 103, 8.10)

7.12.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, vse dežele! Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.« (Ps 96, 1-2)

6.12.2022

»Poslušam, kaj govori Gospod Bog: Zares, o miru govori svojemu ljudstvu.« (Ps 85,9)

5.12.2022

»V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi, vsi narodi ga bodo blagrovali.« (Ps 72, 17)

4.12.2022

»Naš Gospod je velik in silen v moči, njegova modrost je neizmerna. Gospod dviguje ponižne, brezbožne ponižuje do zemlje.« (Ps 147, 5-6)

3.12.2022

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi trepetal?« (Ps 27,1)

2.12.2022

»Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegova blagosrčnost. Bolje je, zatekati se h Gospodu, kakor zaupati v človeka.« (Ps 118, 1.8-9)

1.12.2022

»Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. En dan sporoča to drugemu dnevu in ena noč naznanja to drugi noči.« (Ps 19, 2-3)

30.11.2022

»Gospod bo rešil ubožca, ki kliče k njemu, in bednega, ki nima pomočnika. Usmilil se bo slabotnega siromaka, rešil bo življenje ubogim.« (Ps 72, 12-13)

29.11.2022

»Zaradi svojih bratov in svojih prijateljev pravim: »Mir v tebi!« Zaradi hiše Gospoda, našega Boga, ti želim vse dobro.« (Ps 122,9)

28.11.2022

»Prosíte za mir v jeruzalémskem mestu: tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru. Mir naj bo med tvojimi zidovi, varnost v tvojih dvorih.« (Ps 122,3)

27.11.2022

»Pridite, prepevajmo Gospodu, vzklikajmo Bogu, našemu Zveličarju! Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami, slavimo ga s spevi.« (Ps 95, 1-2)

26.11.2022

»Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, vedno te hvalijo, Gospod! Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč, hodi na môči vedno krepkejši.« (Ps 84, 5-6)

25.11.2022

»Dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje in od roda do roda njegova zvestoba.« (Ps 100, 5)

24.11.2022

»Gospod je naznanil svojo zmago, vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe v blagor Izraelove hiše.« (Ps 98, 2-3)

23.11.2022

»Veselijo naj se nebesa in zemlja, pred Gospodom, ker pride sodit zemljo; sodil bo s pravičnostjo in v resnici.« (Ps 96, 11-13)

22.11.2022

»Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. Zakaj on ji je na morjih postavil temelje, utŕdil jo je na veletókih.« (Ps 24, 1-2)

21.11.2022

»Razvesélil sem se, ko so mi rekli: »V hišo Gospodovo pojdemo.« Naše noge so se ustavile ob tvojih vratih, Jeruzalem.« (Ps 122, 1-3)

20.11.2022

»Hvaljen Gospod, moj varuh, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje!« (Ps 144, 1-2)

19.11.2022

»Življenja po Tvojih odredbah se veselim kot največjega bogastva. Tvoje odredbe so moje veselje, in Tvoji zakoni so moji svetovalci.« (Ps 119, 14.24)

18.11.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!« (Ps 149,1)

17.11.2022

»Hvalite Gospoda v njegovem svetišču, hvalite ga na njegovem veličastnem nebu! Hvalite ga zaradi njegovih mogočnih del, hvalite ga zaradi njegovega najvišjega veličastva.« (Ps 150, 1-2)

16.11.2022

»Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege, svojega denarja ne posoja oderuško in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine. Kdor tako dela, ne bo omahnil na veke.« (Ps 15, 4-5)

15.11.2022

»Gospod pozna pot pravičnih, pot brezbožnih pa vodi v pogubo.« (Ps 1,6)

14.11.2022

»Naj buči morje in kar ga napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. Veselijo naj se pred Gospodom, ker prihaja sodit zemljo. Sodil bo svet s pravičnostjo, ljudstva bo vladal s pravo mero.« (Ps 98, 7-9)

13.11.2022

»Blagor mu, kdor se boji Gospoda, kdor se njegovih zapovedi res veseli.« (Ps 112,1)

12.11.2022

»Z vsem svojim srcem Te iščem; ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov!« (Ps 119, 10)

11.11.2022

»Gospod je vekomaj zvest.« (Ps 146,7)

10.11.2022

»Bog nam je zavetje in moč, kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal. Zato se ne bojimo, četudi se zemlja spremeni, se gore prevale v sredino morja.« (Ps 46, 2-3)

9.11.2022

»Upaj v Gospoda in delaj dobro pa boš prebival v deželi in užival varnost!« (Ps 37,3)

8.11.2022

»Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. On ga je utemeljil na morjih in ga ustalil na tekočih vodah.« (Ps 24, 1-2)

7.11.2022

»Zadŕži moje korake na svojih stezah, da mi noge ne omahnejo. Klical sem te, o Bog, saj me boš uslišal, nagni k meni svoje uho, usliši moje besede.« (Ps 17, 5-6)

6.11.2022

»Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti, vekomaj ne bo omahnil, pravični ostane v večnem spominu.« (Ps 112, 5-6)

5.11.2022

»Veselil sem se, ko so mi rekli: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.« (Ps 122,1)

4.11.2022

»Pojte Gospodu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih! Naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!« (Ps 105, 2-3)

3.11.2022

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati?« (Ps 27,1)

2.11.2022

»Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem.« (Ps 24, 3-4)

1.11.2022

»Gospod, v tebi sem utešil in umiril svojo dušo, kakor otrok v naročju svoje matere.« (Ps 131,2)

31.10.2022

»Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in velik v dobroti. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je z vsemi svojimi deli.« (Ps 145, 8-11)

30.10.2022

»Kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog.« (Ps 42,2)

29.10.2022

»Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. Po vsej zemlji se razlega njih glas in do konca sveta njih govorica!« (Ps 19, 2.5)

28.10.2022

»Hvaljen Gospod, moj varuh, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje!« (Ps 144, 1-2)

27.10.2022

»Resničen je Gospod v vseh svojih besedah, dober v vseh svojih delih; Gospod zadržuje vse, ki padajo, dviga vse, ki so tlačeni.« (Ps 145, 14)

26.10.2022

»Blagor vsem, ki se bojé Gospoda in hodijo po njegovih potih! Zakaj sad truda svojih rok boš užival, srečen boš in dobro ti bo.« (Ps 128, 1-2)

25.10.2022

»Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave.« (Ps 1, 1-2)

24.10.2022

»Pravični so klicali in Gospod jih je uslišal, iz vseh njihovih stisk jih je rešil.« (Ps 34, 18)

23.10.2022

»Razveselil sem se, ko so mi rekli: V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Že stoje naše noge med tvojimi vrati, Jeruzalem.« (Ps 122, 1-2)

22.10.2022

»Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. On ga je utemeljil na morjih in ga ustalil na tekočih vodah.« (Ps 24, 1-2)

21.10.2022

»Radujte se, pravični, v Gospodu: poštenim se spodobi, da ga hvalijo.« (Ps 33,1)

20.10.2022

»Glej, Bog je moje rešenje, zaupam in se ne bojim.« (Ps 12,2)

19.10.2022

»Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tvoji sveti naj te slavijo; naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči.« (Ps 145, 10-11)

18.10.2022

»Vedite, Gospod je Bog: on nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.« (Ps 100, 3)

17.10.2022

»Svoje oči dvigam h gôram: od kod bo prišla pomoč zame? Moja pomoč prihaja od Gospoda, ki je narédil nebo in zemljo.« (Ps 121, 1-2)

16.10.2022

»Kadar gledam tvoje nebo, mesec in zvezde, ki si jih naredil: Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da skrbiš zanj?« (Ps 8, 4-5)

15.10.2022

»Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last. Z nebes se ozira Gospod, vidi vse človeške otroke.« (Ps 33, 12-13)

14.10.2022

»Pojte Gospodu ob spremljavi harfe, z godbo in glasnim petjem, naj donijo trobente, naj bučijo rogovi, radujte se vpričo kralja Gospoda!« (Ps 98, 6)

13.10.2022

»Gospod pozna pot pravičnih, pot brezbožnih pa vodi v pogubo.« (Ps 1,6)

12.10.2022

»Gospod, naj pride k meni tvoje usmiljenje, tvoja pomoč po tvoji obljubi.« (Ps 119, 41)

11.10.2022

»Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki gleda na nebesa in zemljo? Iz prahú dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.« (Ps 113, 6-7)

10.10.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98,4)

9.10.2022

»Pojte Gospodu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih! Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!« (Ps 105, 2-3)

8.10.2022

»Gospod je usmiljen in milostljiv.« (Ps 111,4)

7.10.2022

»Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.« (Ps, odpev)

6.10.2022

»Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva. Močna je do nas njegova ljubezen. Gospodova zvestoba traja vekomaj.« (Ps 117, 1-2)

5.10.2022

»Gospod, preiskuješ me in me poznaš; ti prodreš v moje misli od daleč; ko hodim in ko ležim, ti vidiš in na vsa moja pota paziš.« (Ps 139, 1-2)

4.10.2022

»Slavil bom Gospoda z vsem srcem v zboru pravičnih in na shodu. Velika so Gospodova dela, občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.« (Ps 111, 1-2)

3.10.2022

»Pridite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja. Stopímo mu naproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi.« (Ps 95, 1-2)

2.10.2022

»Dobro je zame, da sem bil ponižan, da se naučim tvojih zapovedi.« (Ps 119,71)

1.10.2022

»Ti si naredil moje telo, me stkal v telesu moje matere; hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen, ker so čudovita tvoja dela.« (Ps 139, 13-14)

30.9.2022

»Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, ker si slišal besede mojih ust; vpričo angelov ti bom prepeval.« (Ps 138, 1-2)

29.9.2022

»Vpijem k tebi, Gospod, zjutraj prihaja k tebi moja molitev. Zakaj zametuješ mojo prošnjo, Gospod, skrivaš svoje obličje pred mano?« (Ps 88, 14-15)

28.9.2022

»Gospod, moj Bog, podnevi te kličem, ponoči tožim pred seboj. Naj pride k tebi moja molitev, nagni svoje uho k mojim klicem!« (Ps 88, 2-3)

27.9.2022

»Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš, nagni se k meni in me poslušaj. Pokaži svoje čudovito usmiljenje, ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo.« (Ps 17, 6-7)

26.9.2022

»Gospod odpira oči slepim, Gospod dviga potrte, Gospod ljubi pravične. Gospod varuje tujce.« (Ps 146, 8-9)

25.9.2022

»O Bog, v tvojih očeh je tisoč let ko včerajšnji dan, ki je minil.« (Ps 90, 3-4)

24.9.2022

»Hvaljen Gospod, moj varuh, ki uri moje roke za boj in bitko; moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje!« (Ps 144, 1-2)

23.9.2022

»Nauči nas šteti naše dni, da pridemo k srčni modrosti! Obrni se, Gospod! – Doklej? Bodi usmiljen svojim hlapcem!« (Ps 90, 12-13)

22.9.2022

»Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.« (Ps 19,2)

21.9.2022

»Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoja pota.« (Ps 119, 30)

20.9.2022

»Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? Kdor misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom, kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori.« (Ps 15,2)

19.9.2022

»Ime Gospodovo naj bo slávljeno zdaj in na veke.« (Ps 113,2)

18.9.2022

»Dobro vem, da je Bog z menoj: v Boga, čigar obljubo slavim, v Boga zaupam, ne bom se bal.« (Ps 50, 10-12)

17.9.2022

»Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš; nagni se k meni in me poslušaj. Pokaži svoje čudovito usmiljenje, ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo.« (Ps 17, 7)

16.9.2022

»Gospodova moč me je dvignila, Gospodova moč je silno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, oznanjal bom Gospodova dela.« (Ps 16-17)

15.9.2022

»Obrnili so se, zopet iskali Boga. Spominjali so se, da je Bog njihova skala, Bog, Najvišji, njihov rešitelj.« (Ps 78, 35)

14.9.2022

»Služite Gospodu z veseljem! Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!« (Ps 100, 1)

13.9.2022

»Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, ali ušesa si mi odprl. Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal; tedaj sem rekel: 'Glej, prihajam!'« (Ps 40, 7-8)

12.9.2022

»Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe! Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti!« (Ps 51, 3-4)

11.9.2022

»Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil?« (Ps 116,12)

10.9.2022

»Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč, hodi na môči vedno krepkejši.« (Ps 84, 6)

9.9.2022

»Gospod zapiše v knjigo narodov: 'Vse sem posinovil na Sionu.' Rajali bodo in peli: 'Ti si začetek našega veselja.'« (Ps 87, 6-7)

8.9.2022

»Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho, pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta! Kralj si bo želel tvoje lepote: on je tvoj Gospod; njemu se pokloni!« (Ps 45, 11-12)

7.9.2022

»Gospod ljubi svoje ljudstvo, ponižne venča z zmago.« (Ps 149,4)

6.9.2022

»Ti nisi Bog, ki mu je všeč krivica, hudobnež se pri tebi ne zadržuje in brezbožni ne obstanejo pred teboj.« (Ps 5, 5-6)

5.9.2022

»Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje, da pridemo do srčne modrosti.« (Ps 90,12)

4.9.2022

»Moja usta naj govorijo Gospodovo slavo in vsi ljudje naj slavijo njegovo sveto ime.« (Ps 145, 21)

3.9.2022

»Upaj v Gospoda in delaj dobro pa boš prebival v deželi in užival varnost!« (Ps 37,3)

2.9.2022

»Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. Zakaj on ji je na morjih postavil temelje, utŕdil jo je na veletókih.« (Ps 24, 1-2)

1.9.2022

»Naša duša čaka Gospoda; on je naš pomočnik in ščit. Njega se veseli naše srce, zaupamo v njegovo sveto ime.« (Ps 33, 20-21)

31.8.2022

»Blag in usmiljen je Gospod, potrpežljiv in premilostljiv. Dober je Gospod vsem, usmiljen do vseh svojih del.« (Ps 145, 8-9)

30.8.2022

»Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge, da bi se držal tvojih besed. Od tvojih odlokov ne krenem, v njih me ti poučuješ.« (Ps 119, 101-102)

29.8.2022

»Pravični se veselijo in vriskajo, pred Bogom poskakujejo od veselja. Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu, vriskajte pred njegovim obličjem.« (Ps 68, 4-5)

28.8.2022

»Naša duša čaka Gospoda: on je naš pomočnik in ščit. Njega se veseli naše srce, zaupamo v njegovo sveto ime.« (Ps 33, 20-21)

27.8.2022

»Gospodova beseda je prava in vse njegovo delo zanesljivo. Ljubi, kar je prav in pravično, zemlja je polna Gospodove dobrote.« (Ps 33, 4-5)

26.8.2022

»Vsak dan te bom slavil in hvalil tvoje ime vekomaj. Velik je Gospod in nadvse hvalevreden, ne da se preiskati njegova veličina.« (Ps 145, 2-3)

25.8.2022

»Gospod je pravičen na vseh svojih potih in dober v vseh svojih delih; Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo iskreno.« (Ps 145, 17-18)

24.8.2022

»Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje, veseli naj se polje in vse, kar je na njem. Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride sodit zemljo; sodil bo s pravičnostjo in v resnici.« (Ps 96, 11-13)

23.8.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu vse dežele! Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.« (Ps 96,1)

22.8.2022

»Hvalite Gospoda, vsi narodi, slavite ga, vsa ljudstva. Zakaj silna je nad nami njegova dobrota, Gospodova zvestoba traja na veke.« (Ps 117, 1-2)

21.8.2022

»Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obrodila svoj sad. Pravičnost bo hodila pred njim in zveličanje po sledi njegovih korakov.« (Ps 85, 13-14)

20.8.2022

»Klicali so v stiski h Gospodu in otel jih je iz vseh nadlog. Vodil jih je po pravi poti.« (Ps 107, 6-7)

19.8.2022

»Nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. Moja daritev, o Bog, je skesan duh, skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.« (Ps 51, 18-19)

18.8.2022

»Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj: tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.« (Ps 23,4)

17.8.2022

»Gospod bo prisodil pravico svojemu ljudstvu in se usmilil svojih služabnikov.« (5 Mz 32, 36)

16.8.2022

»Gospod je izbral Sion, si ga zaželel kot svoj sedež: 'To je moje počivališče za vedno; tu bom prebival, ker sem ga želel.'« (Ps 132, 13-14)

15.8.2022

»Trdno sem upal v Gospoda, sklônil se je k meni in uslišal moje klicanje. Potegnil me je iz pogubne jame, iz blatnega močvirja, moje noge postavil na skalo, utŕdil moje korake.« (Ps 40, 2-3)

14.8.2022

»Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi!« (Ps 51,12)

13.8.2022

»Glej, Bog je moje rešenje, zaupam in se ne bojim. Moja moč in moja pesem je Gospod, on mi je bil v odrešenje.« (Ps 12, 2-3)

12.8.2022

»Skušali in izzivali so Boga, Najvišjega, in se niso držali njegovih zapovedi; odpadli so in se izneverili kakor njih očetje, zablodili so kakor prevarljiv lok.« (Ps 78, 56-57)

11.8.2022

»Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti, vekomaj ne bo omahnil, pravični ostane v večnem spominu.« (Ps 112,2)

10.8.2022

»Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, veselijo naj se mnogi otoki. Oblak in tema ga obdajata, pravica je temelj njegovega prestola.« (Ps 97, 1-2)

9.8.2022

»Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah! Hvalite ga vsi njegovi angeli, kralji zemlje in vsa ljudstva, mladeniči in mladenke, starčki in otroci!« (Ps 148, 1-2, 11-12)

8.8.2022

»Naša duša pričakuje Gospoda, on je naša pomoč in naša obramba. Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami, saj zaupamo vate.« (Ps 33, 20-22)

7.8.2022

»Ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo. Veselite se, pravični, v Gospodu, slavite njegovo sveto ime!« (Ps 97,9)

6.8.2022

»Gospod bo prisodil pravico svojemu ljudstvu in se usmilil svojih služabnikov.« (5Mz 32,36)

5.8.2022

»Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi!« (Ps 51,12)

4.8.2022

»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral, čuval ga bo kakor pastir svojo čredo.« (Jer 31,10)

3.8.2022

»Ko se Gospod obrne k molitvi siromakov, njih prošnje ne bo zavrgel.« (Ps 102,16)

2.8.2022

»Od blodne poti me odvrni, ker upam v tvoje odloke!« (Ps 119, 29.43)

1.8.2022

»Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje, da pridemo do srčne modrosti.« (Ps 90,12)

31.7.2022

»Glejte, ponižni, in veselite se, naj oživi vaše srce, ki iščete Boga! Zakaj Gospod sliši uboge, svojih jetnikov ne prezira.« (Ps 69, 33-34)

30.7.2022

»Zaradi tebe sem prenašal zasramovanje, sramota je pokrila moje obličje. Tujec sem postal svojim bratom, gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« (Ps 69, 8-10)

29.7.2022

»Hvali, moja duša, Gospoda! Hvalil bom Gospoda vse življenje, prepeval bom svojemu Bogu, dokler bom živel.« (Ps 146, 1-2)

28.7.2022

»Pel bom o tvoji moči, radoval se tvojega usmiljenja, ker si mi bil zavetje ob dnevu stiske. Moj Bog, ti si moja obramba!« (Ps 59,18)

27.7.2022

»O Bog, nikar se ne spominjaj zoper nas krivic naših prednikov, hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, zakaj silno smo bedni.« (Ps 79,8)

26.7.2022

»Gospod, obrni našo usodo kakor hudournike v južni deželi! Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo med veselim petjem.« (Ps 126, 4-5)

25.7.2022

»Gospod, zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim, nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo. Na dan, ko sem klical, si me uslišal, povečal si moč v moji duši.« (Ps 138, 2-3)

24.7.2022

»Gospod je pravičen, ljubi pravičnost; pravični bodo gledali njegovo obličje.« (Ps 11,7)

23.7.2022

»O Bog, moj Bog si ti, v skrbeh te iščem; po tebi žeja mojo dušo, po tebi koprni moje telo, kakor suha in žejna dežela brez vode.« (Ps 63,2)

22.7.2022

»Kako dragocena je tvoja milost, vsi ljudje se k tebi zatekajo. Nasičujejo se z najboljšimi dobrotami, s potokom svojih radosti jih napajaš.« (Ps 36, 8-9)

21.7.2022

»K tebi, Gospod, se zatekam: naj ne bom osramočen vekomaj. Po svoji pravičnosti me otmi in osvobodi, nagni k meni svoje uho in me reši!« (Ps 71, 1-2)

20.7.2022

»Ali nas ne boš znova poživil, da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi? Gospod, pokaži nam svoje usmiljenje in daj nam svoje rešenje!« (Ps 85, 7-8)

19.7.2022

»To si delal in jaz bi naj molčal? Grajam te in to ti stavim pred oči, kdor daruje hvalno daritev, me časti, in kdor prav ravna, mu pokažem Božje zveličanje.« (Ps 50, 21.23)

18.7.2022

»Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo. Kdor svojega denarja ne posoja na obresti in zoper nedolžnega ne sprejema darila. Kdor tako dela, ne bo omahnil na veke.« (Ps 15, 4-5)

17.7.2022

»Gospod, zakaj stojiš od daleč, se skrivaš ob času stiske? Ko se brezbožni napihuje, se revež muči, se zapleta v zvijačah, ki si jih je oni izmislil.« (Ps 10, 1-2)

16.7.2022

»Vsemogočni, vate zaupam, v tem je življenje mojega duha. Ti me spet okrepiš in poživiš.« (Iz 38,16)

15.7.2022

»Gospod je pogledal na zemljo, da bi slišal vzdihovanje jetnikov, in rešil nje, ki so bili izročeni smrti.« (Ps 102, 21)

14.7.2022

»Gospod ne zavrže svojega ljudstva in ne zapusti svoje dediščine.« (Ps 94,14)

13.7.2022

»Velik je Gospod in vse hvale vreden.« (Ps 48,2)

12.7.2022

»Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti, vekomaj ne bo omahnil, pravični ostane v večnem spominu.« (Ps 112, 5-6)

11.7.2022

»V času, ko boš ti hôtel, o Bog, mi pomagaj. Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota, v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni!« (Ps 69, 14.17)

10.7.2022

»Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva; tvoji hiši pristoja svetost, o Gospod, na večne čase.« (Ps 93,5)

9.7.2022

»Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi!« (Ps 51,12)

8.7.2022

»Izraelov pastir, poslušaj, zbudi svojo moč in pridi, da nas rešiš!« (Ps 80, 2-3)

7.7.2022

»Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje!« (Ps 105,4)

6.7.2022

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka; na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi; mojo dušo poživlja.« (Ps 23,1)

5.7.2022

»Blag in usmiljen je Gospod, potrpežljiv in premilostljiv. Dober je Gospod vsem, usmiljen do vseh svojih del.« (Ps 145, 8-9)

4.7.2022

»Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga s hvalnico.« (Ps 66,1)

3.7.2022

»Poslušam, kaj govori Gospod Bog: zares, o miru govori svojemu ljudstvu.« (Ps 85,9)

2.7.2022

»Z vsem svojim srcem te iščem; ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov! Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoja pota.« (Ps 119, 10.30)

1.7.2022

»Gospodove postave so prave, razveseljujejo srce; Gospodov ukaz je čist, razsvetljuje oči.« (Ps 19,9)

30.6.2022

»Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.« (Ps 18,2)

29.6.2022

»Po tvoji milosti stopam v tvojo hišo, padam na kolena v tvojem svetišču, v strahu pred tabo.« (Ps 5,8)

28.6.2022

»Kdor daruje hvalno daritev, me časti, in kdor prav ravna, mu pokažem Božje zveličanje.« (Ps 50, 23)

27.6.2022

»Slavim Gospoda, ki mi svetúje, tudi ponoči me moje srce opominja. Vedno imam pred očmi Gospoda; ker je na moji desnici, ne bom omahnil.« (Ps 16, 5)

26.6.2022

»Ozri se na svojo zavezo, ker je po vsej deželi polno nasilja! Naj se ponižni ne vrača osramočen, naj ubožec in siromak hvalita tvoje ime!« (Ps 74, 20-21)

25.6.2022

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka; na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi; mojo dušo poživlja.« (Ps 23, 1-2)

24.6.2022

»Gospod, preiskuješ me in me poznaš; ti prodreš v moje misli od daleč; ko hodim in ko ležim, ti vidiš in na vsa moja pota paziš.« (Ps 139, 1-2)

23.6.2022

»Gospod, pokaži mi pot tvojih zakonov in držal se je bom natančno. Pouči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, in držal jo bom z vsem svojim srcem!« (Ps 119, 33-34)

22.6.2022

»Velik je Gospod in vse hvale vreden.« (Ps 48, 2)

21.6.2022

»O Bog, zakaj si nas zavrgel, in nič več ne hodiš z našimi vojskami? Daj nam pomoč zoper sovražnika; zakaj ničeva je človeška podpora!« (Ps 60, 12-13)

20.6.2022

»O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi; moje telo koprni po tebi kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.« (Ps 63, 2-3)

19.6.2022

»Če oskrunijo moje zakone in se ne bodo držali mojih zapovedi, jih bom kaznoval, toda milosti ne bom odtegnil in svoje zvestobe ne bom prelomil.« (Ps 89, 33-34)

18.6.2022

»Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo, od katere ne bo odstopil: »Potomca iz tvojega rodu bom posadil na tvoj prestol.« (Ps 132,11)

17.6.2022

»Gospod je prisegel, svoje prisege ne bo spremenil: 'Ti si duhovnik na veke po Melkízedekovem redu.'« (Ps 110, 3-4)

16.6.2022

»Kako velika je tvoja dobrota, Gospod, ki si jo prihranil njim, ki se te boje, ki jo skazuješ njim, ki se k tebi zatekajo, vpričo vsega ljudstva.« (Ps 31,20)

15.6.2022

»Obrni svoj obraz od mojih grehov in vse moje krivde izbriši! Reši me kazni za prelito kri, moj Zveličar, moj jezik naj se raduje tvoje pravičnosti!« (Ps 51, 11.16)

14.6.2022

»Gospod, poslušaj moje vzdihovanje, prisluhni glasu moje molitve, moj kralj in moj Bog!« (Ps 5, 2-3)

13.6.2022

»Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ. Narédil si ga le malo nižjega od angelov, s slavo in častjo si ga ovenčal. Nad dela svojih rok si ga postavil, vse si polóžil pod njegove noge.« (Ps 8, 5-7)

12.6.2022

»Slavim Gospoda, da mi svetuje, in celo ponoči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda; ker je na moji desni, ne omahnem.« (Ps 16, 5-7)

11.6.2022

»Sliši, o Gospod, moj glas, ko kličem; usmili se me in usliši me!« (Ps 27,7)

10.6.2022

»Obiskal si zemljo in jo obogatil. Žito si nam pripravil. Brazde si napojil in grude poravnal, jo z deževjem zrahljal, blagoslovil njeno brstje.« (Ps 65, 10-12)

9.6.2022

»Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam! Govorim Gospodu: 'Ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo.'« (Ps 16, 1-2)

8.6.2022

»Mnogi govorijo: 'Kdo nam da videti srečo?' Gospod, razjasni svoj obraz nad nami! Dal si mi v srce večje veselje, kakor ob času obilice žita in vina.« (Ps 4, 7-8)

7.6.2022

»Dvigam svoje oči h goram: odkod mi pride pomoč? Pomaga mi Gospod, ki je naredil nebo in zemljo.« (Ps 121, 1-2)

6.6.2022

»Gospodova slava naj traja na veke, Gospod naj se veseli nad svojimi deli. Naj mu bo prijetna moja pesem, veselíl se bom v Gospodu.« (Ps 104, 31.34)

5.6.2022

»Gospod je pravičen, ljubi pravičnost; pravični bodo gledali njegovo obličje.« (Ps 11,7)

4.6.2022

»Slávi, moja duša, Gospoda, ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!« (Ps 103,2)

3.6.2022

»Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Govorim Gospodu: 'Ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo'.« (Ps 16, 1-2)

2.6.2022

»O Bog, izkaži svojo moč, ti, Močni, ki delaš za nas!« (Ps 68,29)

1.6.2022

»Glej, Bog je moje rešenje, zaupam in se ne bojim.« (Iz 12,2)

31.5.2022

»Oče sirotam in varuh vdovam je Bog v svojem svetem bivališču. Bog pripravlja dom zapuščenim, pelje ujetnike v srečo.« (Ps 68, 6-7)

30.5.2022

»Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja, naj se veselijo nešteti otoki. Pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.« (Ps 97, 1-2)

29.5.2022

»Bog je kralj vse zemlje, pojte mu slavospev!« (Ps 47,8)

28.5.2022

»Vsa ljudstva vriskajte Bogu z veselim glasom!« (Ps 47,2)

27.5.2022

»Bog se dviga med vzklikanjem, Gospod se dviga med donenjem roga. Prepevajte Bogu, prepevajte, prepevajte našemu kralju, prepevajte.« (Ps 47, 6-7)

26.5.2022

»Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah! Hvalite ga, vsi njegovi angeli, hvalite ga, vse njegove nebesne vojske!« (Ps 148, 1-2)

25.5.2022

»Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog; pravična in resnična so tvoja pota, Kralj vekov.« (Ps 15,3)

24.5.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!« (Ps 149,1)

23.5.2022

»O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi, razjásni svoje obličje nad nami!« (Ps 67,2)

22.5.2022

»Služite Gospodu z veseljem! Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!« (Ps 100, 1-2)

21.5.2022

»O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa! Na vso zemljo razširi svoje veličastvo!« (Ps 57,12)

20.5.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, vse dežele! Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.« (Ps 96,1)

19.5.2022

»V Gospodovo hišo pojdemo veseli.« (Ps 122,1)

18.5.2022

»Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tudi sveti naj te slavijo; naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči.« (Ps 145, 10-11)

17.5.2022

»Blagoslovljeni ste od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo! Nebesa so nebesa za Gospoda, zemljo pa je dal človeškim otrokom.« (Ps 115, 15-16)

16.5.2022

»Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in velik v dobroti.« (Ps 145,8)

15.5.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98,4)

14.5.2022

»Zdaj, kralji, spoznajte, vladarji zemlje, dajte se poučiti! Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte, s trepetom se mu klanjajte!« (Ps 2, 10-11)

13.5.2022

»Gospodove milosti bom na veke opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.« (Ps 89,2)

12.5.2022

»Bog se nas usmili in nas blagoslóvi, razjasni svoj obraz nad nami, da na zemlji spoznajo tvojo pot, med vsemi narodi tvoje zveličanje.« (Ps 67, 2-3)

11.5.2022

»Hvalite Gospoda vsi narodi!« (Ps 87)

10.5.2022

»Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu.« (Ps 42,2)

9.5.2022

»Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba.« (Ps 100,5)

8.5.2022

»Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil?« (Ps 116,12)

7.5.2022

»Močna je do nas njegova ljubezen. Gospodova zvestoba traja vekomaj.« (Ps 117,2)

6.5.2022

»Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje in mi odtegnil svojega usmiljenja!« (Ps 66,20)

5.5.2022

»Pridite in poglejte Božja dela: čudovite reči je storil za človeške otroke!« (Ps 66,5)

4.5.2022

»Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.« (Ps 19,2)

3.5.2022

»Od blodne poti me odvrni, svojo postavo mi podari! Izbral sem pot resnice, odločil sem se za Tvoje odloke.« (Ps 119, 29-30)

2.5.2022

»Pojte Gospodu, njegovi zvesti, slavite spomin njegove svetosti! Zakaj njegova jeza traja le trenutek, njegova dobrohotnost vse življenje.« (Ps 30, 5-6)

1.5.2022

»Radujte se, pravični, v Gospodu: poštenim se spodobi, da ga hvalijo.« (Ps 33,1)

30.4.2022

»Kralj si bo želel tvoje lepote, on je tvoj Gospod, njemu se pokloni!« (Ps 45,12)

29.4.2022

»Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, in v duhu skrušenim pomaga. Mnogo nadlog zadeva pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje.« (Ps 34, 19-20)

28.4.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime! Iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me otel vseh mojih strahov.« (Ps 34, 4-5)

27.4.2022

»Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva; tvoji hiši pristoja svetost, o Gospod, na večne čase.« (Ps 93,5)

26.4.2022

»Gospodove milosti bom na veke opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.« (Ps 89,2)

25.4.2022

»To je dan, ki ga je Gospod narédil, radujmo se in se ga veselimo.« (Ps 118,24)

24.4.2022

»Gospodova moč me je dvignila. Gospodova moč je silno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, oznanjal bom Gospodova dela.« (Ps 118, 16-18)

23.4.2022

»Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.« (Ps 118,22)

22.4.2022

»Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji! Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da skrbiš zanj?« (Ps 8, 2.5)

21.4.2022

»Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje!« (Ps 105,4)

20.4.2022

»Naša duša čaka Gospoda: on je naš pomočnik in ščit. Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami, kakor upamo v tebe.« (Ps 33, 20.22)

19.4.2022

»Veseli se moje srce in raduje moja duša; tudi moje telo bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.« (Ps 16, 9-10)

18.4.2022

»Gospodova desnica me je dvignila, Gospodova desnica je mogočno delovala. Ne bom umrl, ampak žível, pripovedoval bom o Gospodovih delih.« (Ps 118, 16-17)

17.4.2022

»Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost, Gospod, pomočnik mi bodi! Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje, Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.« (Ps 30, 11-13)

16.4.2022

»Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom, odreši me v svoji dobroti. Bodite močni, vaše srce naj se opogumi, vsi vi, ki pričakujete Gospoda!« (Ps 31, 17.25)

15.4.2022

»Ti si moj Oče, moj Bog, skala moje rešitve.« (Ps 89,27)

14.4.2022

»Zaradi tebe sem prenašal zasramovanje, sramota je pokrila moje obličje. Tujec sem postal svojim bratom, gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« (Ps 69, 8-10)

13.4.2022

»Ti si moje upanje, moj Bog, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.« (Ps 71,5)

12.4.2022

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi trepetal?« (Ps 27, 1-2)

11.4.2022

»Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo, kremžijo ustnice, zmajujejo z glavo: 'Prepústil se je Gospodu, naj ga reši, naj ga osvobodí, saj ima z njim veselje.'« (Ps 22, 8-9)

10.4.2022

»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral, čuval ga bo kakor pastir svoj čredo. Gospod je rešil Jakoba, osvobodil ga iz rok močnejšega.« (Jer 31, 10-11)

9.4.2022

»V svoji stiski sem klical Gospoda in vpil sem k svojemu Bogu. Slišal je moj glas iz svojega templja in moj klic je prišel do njegovih ušes.« (Ps 18,7)

8.4.2022

»Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje! Spominjajte se njegovih čudovitih del.« (Ps 105, 4-5)

7.4.2022

»Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov, hvalevreden in veličasten na veke.« (Dan 3,52)

6.4.2022

»Gospod je pogledal na zemljo, da bi slišal vzdihovanje jetnikov, in rešil nje, ki so bili izročeni smrti.« (Ps 102, 19-20)

5.4.2022

»Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj: tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.« (Ps 23,4)

4.4.2022

»Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo z vriskanjem.« (Ps 126,5)

3.4.2022

»Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, otmi me mojih preganjavcev in me reši, da me kdo ne zgrabi ko lev, raztrga in me nihče ne reši.« (Ps 7, 2-3)

2.4.2022

»Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, in v duhu skrušenim pomaga. Mnogo nadlog zadeva pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje.« (Ps 34, 19-20)

1.4.2022

»Pozabili so Boga, ki jih je rešil, njega, ki je delal znamenja v Egiptu, čudeže v Kamovi deželi, čudovite reči ob Rdečem morju.« (Ps 106, 21-22)

31.3.2022

»Dober je Gospod vsem, usmiljen do vseh svojih del.« (Ps 145,9)

30.3.2022

»Bog nam je zavetje in moč, kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal. Zato se ne bojimo, četudi se zemlja spremeni, se gore prevalijo v sredino morja.« (Ps 46, 2-3)

29.3.2022

»Sliši, Gospod, in usmili se me; Gospod, pomočnik mi bodi!« (Ps 30, 11)

28.3.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda, njegovo ime vsi skupaj slavimo. Iskál sem Gospoda in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil.« (Ps 34, 4-5)

27.3.2022

»Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! Popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti!« (Ps 51, 3-4)

26.3.2022

»Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.« (Ps 40)

25.3.2022

»Pridite, v molitvi padimo na kolena, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, o, da bi danes poslušali njegov glas.« (Ps 95, 6-7)

24.3.2022

»Hvali, Jeruzalem, Gospoda, hvali svojega Boga, o Sion! Ker je utrdil zapahe tvojih vrat, blagoslovil tvoje otroke v tebi.« (Ps 147, 12-13)

23.3.2022

»Svoja pota, Gospod, mi pokaži in svojih steza me nauči! Vodi me v svoji resnici ter me uči, saj si ti, Bog, moj rešitelj.« (Ps 25, 4-5)

22.3.2022

»Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu!« (Ps 42,2)

21.3.2022

»Gospod odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni. On iz jame rešuje tvoje življenje, krona te z dobroto in usmiljenjem.« (Ps 103, 3-4)

20.3.2022

»Gospodove milosti bom na veke opeval.« (Ps 89,2)

19.3.2022

»Poklical je lakoto v deželo, odtegnil vso zalogo kruha; poslal je moža pred njimi, Jožefa, prodanega za sužnja.« (Ps 105, 16-17)

18.3.2022

»Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda.« (Ps 1,1)

17.3.2022

»Ti si moj Bog; v tvoji roki je moja usoda: otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjavcev.« (Ps 31,16)

16.3.2022

»Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.« (Ps 50,23)

15.3.2022

»O Bog, nikar se ne spominjaj zoper nas krivic naših prednikov, hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, zakaj silno smo bedni.« (Ps 79,8)

14.3.2022

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati?« (Ps 27,1)

13.3.2022

»O, da bi bila moja pot trdna v spolnjevanju Tvojih zakonov!« (Ps 119,5)

12.3.2022

»Iz globočine kličem k tebi, Gospod, Gospod, sliši moj glas!« (Ps 130,1)

11.3.2022

»Gospod, tvoja dobrota traja vekomaj, ne zapuščaj dela svojih rok!« (Ps 138,8)

10.3.2022

»Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi!« (Ps 51,12)

9.3.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime! Iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me otel vseh mojih strahov.« (Ps 34, 4-5)

8.3.2022

»Prijetni naj bodo izreki mojih ust in misli mojega srca pred teboj, o Gospod, moja skala in moj rešitelj.« (Ps 19,15)

7.3.2022

»Svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih.« (Ps 91,11)

6.3.2022

»Ti, Gospod, si dober in milosrčen, poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. Čuj, Gospod, mojo molitev, poslušaj glas moje prošnje!« (Ps 86, 5-6)

5.3.2022

»Nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. Moja daritev, o Bog, je skesan duh, skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.« (Ps 51, 18-19)

4.3.2022

»Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave.« (Ps 1, 1-2)

3.3.2022

»Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! Popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti!« (Ps 51, 3-4)

2.3.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98, 3-4)

1.3.2022

»Velika so Gospodova dela, občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.« (Ps 111,2)

28.2.2022

»Dobro je, Gospod, da te slavimo, da prepevamo tvojemu imenu, Najvišji, da zjutraj oznanjamo tvojo dobroto, tvojo zvestobo ponoči.« (Ps 92, 2-3)

27.2.2022

»Gospod, k tebi kličem, hitro mi pomagaj; čuj moj glas, ko kličem k tebi!« (Ps 141,1)

26.2.2022

»Slavi moja duša Gospoda, in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime! Slavi moja duša Gospoda, ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!« (Ps 103, 1-2)

25.2.2022

»Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime! Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.« (Ps 113, 3.7)

24.2.2022

»Nihče ne more osvoboditi sam sebe, ne more plačati Bogu svoje rešitve.« (Ps 49,8)

23.2.2022

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka; na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja.« (Ps 23, 1-3)

22.2.2022

»Prijetni naj bodo izreki mojih ust in misli mojega srca pred teboj, o Gospod, moja skala in moj rešitelj.« (Ps 19,15)

21.2.2022

»Slávi, moja duša, Gospoda, njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje. Slávi, moja duša, Gospoda, ne pozabi nobenega njegovega dejanja.« (Ps 103, 1-2)

20.2.2022

»Gospod, pomagaj; ni več pobožnih, izginila je zvestoba med človeškimi sinovi. Lažnivo govorijo s svojim bližnjim, hinavsko in neodkritosrčno.« (Ps 12, 2-3)

19.2.2022

»Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti.« (Ps 112,5)

18.2.2022

»Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime! Iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me otel vseh mojih strahov.« (Ps 34, 4-5)

17.2.2022

»Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege, svojega denarja ne posoja oderuško in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.« (Ps 15, 1. 4-5)

16.2.2022

»Ko čutim, da moja noga omahuje, me tvoja milost podpira. Ko se mi množijo skrbi, me tvoja tolažba razveseljuje.« (Ps 94, 18-19)

15.2.2022

»Dobro je zame, da sem bil ponižan, da se naučim tvojih zapovedi. Boljša mi je postava tvojih ust kakor tisoči zlata in srebra.« (Ps 119, 71-72)

14.2.2022

»Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ki ne stopa na pot grešnikov, temveč se veseli v Gospodovi postavi.« (Ps 1, 1-2)

13.2.2022

»Grešili smo kakor naši očetje, krivično smo delali, brezbožno ravnali. Reši nas, Gospod, naš Bog!« (Ps 106, 6. 47)

12.2.2022

»O da bi me moje ljudstvo poslušalo, da bi Izrael hodil po mojih potih!« (Ps 81,14)

11.2.2022

»Gospod, spomni se me, ker ljubiš svoje ljudstvo, obišči me s svojo pomočjo.« (Ps 106,4)

10.2.2022

»Izroči svojo pot Gospodu, upaj vanj in on bo storil!« (Ps 37,5)

9.2.2022

»Moja duša hrepeni, medleč koprni po Gospodovih dvorih. Moje srce in moje telo vriskata k živemu Bogu.« (Ps 84,3)

8.2.2022

»Vstopimo v Božje bivališče, priklonimo se pred podnožjem njegovih nog. Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, tvoji sveti naj se glasno radujejo.« (Ps 132, 7.9)

7.2.2022

»Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica. Gospod, ti dokončaj moje delo. Tvoja dobrota traja na veke, dela svojih rok ne zapústi.« (Ps 138, 7-8)

6.2.2022

»Z vsem svojim srcem te iščem; ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov!«(Ps 119,10)

5.2.2022

»Božja pot je popolna, Gospodova obljuba v ognju preskušena. Gospod je varen ščit in zavetje vsem, ki se zatekajo k njemu.« (Ps 18, 31)

4.2.2022

»Gospod, ti si gospodar vsega. Tvoja je velikost in moč, čast in slava in veličastvo. Tvoje je vse, kar je v nebesih in na zemlji.« (1 Krn 29, 12)

3.2.2022

»Dvignite, vrata, svoje glave, dvignite se, starodavne duri, da vstopi kralj veličastva!« (Ps 24,7)

2.2.2022

»Ti si moj Bog: usmili se me, Gospod, neprenehoma te kličem! Razveseli svojega služabnika, ker k tebi dviga svojo dušo.« (Ps 86, 3-4)

1.2.2022

»Kako so se namnožili, ki me stiskajo! Mnogi vstajajo zoper mene, mnogo jih je, ki govorijo o meni: 'Zanj pri Bogu ni več rešitve!' Ti, Gospod, pa si moj ščit, moja slava, ti mi dvigaš glavo.« (Ps 3, 2-4)

31.1.2022

»Ti, o Gospod, si moje upanje, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od materinega telesa, od naročja moje matere si moj varuh.« (Ps 71, 5-6)

30.1.2022

»Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi! Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem in duha velikodušnosti v meni obnovi.« (Ps 51, 12.14)

29.1.2022

»Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moj pregreho! Popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti!« (Ps 51, 3-4)

28.1.2022

»Gospod je izvolil Sion, si ga zaželel kot svoj sedež: 'To je moje počivališče za vedno; tu bom prebival, ker sem ga želel.'« (Ps 132, 13-14)

27.1.2022

»Moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja.« (Ps 89,27)

26.1.2022

»Hvalite Gospoda, vsi narodi, slavite ga, vsa ljudstva. Močna je do nas njegova ljubezen, Gospodova zvestoba traja vekomaj.« (Ps 117, 1-2)

25.1.2022

»Bog je zvest in milostljiv.« (Ps 89)

24.1.2022

»Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo srca.« (Ps 19, 8-9)

23.1.2022

»O Bog, doklej se boš jezil, ko tvoje ljudstvo moli? Zoper nas se prepirajo naši sosedje, naši sovražniki nas zasramujejo. O, Bog, spreobrni nas, razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.« (Ps 80, 5-8)

22.1.2022

»Usmili se me, Bog, usmili se me; k tebi se zateka moja duša, v tvoje varstvo se zatekam, dokler vihar ne gre mimo.« (Ps 57, 2)

21.1.2022

»Moje solze so spravljene pri tebi. Ko te kličem, zbežijo moji sovražniki. V Boga zaupam, ne bom se bal: kaj mi more storiti človek?« (Ps 56, 9-12)

20.1.2022

»Hvaljen Gospod, moj varuh, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje!« (Ps 144, 1-2)

19.1.2022

»Moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja.« (Ps 89,27)

18.1.2022

»Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.« (Ps 50,23)

17.1.2022

»Pojte Gospodu novo pesem. Pojte Gospodu, njegovo ime slavite. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!« (Ps 96, 1-3)

16.1.2022

Tvoje moči se veseli pravični. »Kako zelo se raduje tvoje pomoči! Željo njegovega srca si mu spolnil in prošnje njegovih ustnic mu nisi odrekel.« (Ps 21, 2-3)

15.1.2022

»Blagor ljudstvu, ki tebe pozdravlja! Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili, v tvojem imenu se bodo vedno veselili, poveličevali se s tvojo pravičnostjo.« (Ps 89, 16-17)

14.1.2022

»Zbudi se, zakaj spiš. Gospod? Prebudi se, nikar nas ne zavrzi za vedno! Zakaj skrivaš svoje obličje, pozabljaš na našo bedo in stisko?« (Ps 44, 24-25)

13.1.2022

»Trdno sem upal v Gospoda, sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda, ne hodi za domišljavimi prevarljivci.« (Ps 40, 2.5)

12.1.2022

»Gospod jemlje in daje življenje, vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj. Gospod deli uboštvo in bogastvo, poniža, pa tudi poviša. Iz prahu vzdigne slabotnega, iz blata potegne siromaka.« (Ps 1 Sam 2, 6-8)

11.1.2022

»Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil? Kelih zveličanja bom dvignil in bom klical Gospodovo ime.« (Ps 116, 12-13)

10.1.2022

»Dajte Gospodu, Božji sinovi, dajte Gospodu moč in slavo! Dajte Gospodu slavo njegovega imena, pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!« (Ps 29, 1-2)

9.1.2022

»O Bog, daj kralju, da bo sodil in kraljevemu sinu svojo pravičnost! Varoval bo ponižne med ljudstvom, pomagal sinovom ubožcev.« (Ps 72, 1.4)

8.1.2022

»Zdaj, kralji, spoznajte, vladarji zemlje, dajte se poučiti! Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte, s trepetom se mu klanjajte!« (Ps 2, 10-11)

7.1.2022

»O Bog, daj svojo razsodnost kralju, svojo pravičnost kraljevemu sinu. Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove, kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek. Vsi kralji se mu bodo klanjali, vsi narodi mu bodo služili.« (Ps 72, 1.10-11)

6.1.2022

»Služite Gospodu z veseljem! Stopajte pred njegovo obličje z radostjo! Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje in od roda do roda njegova zvestoba.« (Ps 100, 2.5)

5.1.2022

»Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel svojo pravičnosti.« (Ps 98, 1-2)

4.1.2022

»Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu, vse dežele, veselite se s petjem in godbo!« (Ps 98, 3-4)

3.1.2022

»Slávi, Jeruzalem, Gospoda, hvali svojega Boga, o Síon! Svoje oznanilo pošilja na zemljo, hitro se širi njegova beseda.« (Ps 147, 12.15)

2.1.2022

»O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi, razjásni svoje obličje nad nami! Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, vsi narodi tvoje odrešenje.« (Ps 67, 2-3)

1.1.2022