Mizarska obrt

Na Mirenskem Gradu deluje mizarska delavnica, v kateri po naročilu izdelujemo novo ter popravljamo staro pohištvo.

Vse se je začelo z obnovo dotrajanih cerkvenih klopi v cerkvi na Gradu. Uspešno opravljeno delo nam je dalo zagon za ureditev mizarske delavnice. Do sedaj smo poleg cerkvenih klopi obnovili še cerkvena vrata, naredili nove klopi za cerkev v Herpeljah, naredili jedilni kot in omare, nova okna za Marijin dom ...

KONTAKT
Simon Smerkolj
GSM: 040 187 794
e-mail: simon.smerkolj@drustvo-vzd.si