Povezani v molitvi
Vabljeni, da se skupaj povežemo v molitvi rožnega venca za pomiritev požarov v Sloveniji in po svetu.
Pridružite se lahko vsak dan ob 6.30, pol ure pred sv. mašo, ki je ob 7.00 v kapeli.
Ob nedeljah pa pol ure pred popoldansko sv. mašo, ki je ob 16.00 v dvorani Gnidovčevega doma.
 
💧 Po molitvi rožnega venca se obrnimo po pomoč tudi k zavetniku gasilcev - sv. Florijanu.
 
Vsemogočni usmiljeni Bog, usmeri pogled na našo stisko.
Pomagaj s svojo vsemogočno roko gasilcem in ostalim, ki se borijo s silo ognja.
Daj našim gasilcem poguma, moči in veščin,
da pred močnim ognjem branijo naše domove, gozdove, vrtove in polja.
Varuj njihova življenja in življenja vseh ogroženih,
da bodo lahko še naprej pričevalci tvoje ljubezni.
Na priprošnjo svetega Florijana in vseh svetnikov, usliši nas, Gospod, naš Bog.
 
💧 Vabljeni, da to vabilo DELITE NAPREJ, da se nas v molitvi čimveč poveže.