Povezani v molitvi za ljudi v stiski
Vabljeni, da se skupaj povežemo v molitvi rožnega venca za ljudi v stiski. 
 
Po molitvi rožnega venca se obrnimo po pomoč tudi k škofu Gnidovcu.
 
Gospod Bog,
tvoj služabnik Janez Frančišek Gnidovec
se je iz ljubezni do tebe ves nesebično žrtvoval za uboge.
Poveličaj ga s čudeži,
da mu bo Cerkev dodelila čast oltarja
in nam bo še močneje zasvetil njegov zgled,
po Kristusu Našem Gospodu. Amen.

Zaključimo z vzklikom:

Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec, prosi za nas.

Vabljeni, da se nam pridružite!