Birmanska pastorala

Največja pa je ljubezen

"Vedno, ko pristopim k ljudem, si zastavim dve vprašanji. Prvo, kaj potrebujejo in drugo, kaj jim kot duhovnik lahko dam. Prepričan sem, da vsi, ne glede na starost, iščemo ljubezen. Radi bi bili sprejeti in ljubljeni. To je na nek način tudi vse, kar potrebujemo. Vprašanje je le, na kakšen način iščemo ljubezen v različnih življenjskih obdobjih." dr. Peter Žakelj, CM


Kaj torej potrebujejo mladi? Mladi v tretji triadi OŠ so gotovo med najbolj gorečimi iskalci ljubezni. Hočejo biti sprejeti, hočejo biti ljubljeni. Vse delajo, da bi bili opaženi, slišani in jezi jih, ko jih nihče ne razume. Na to, da še sami ne vedo, kaj bi radi, pač pozabijo; vedo pa, da niso razumljeni.

V tem občutljivem obdobju iskanja sprejetosti in ljubezni je vprašanje, kaj jim v Kristusovem imenu lahko ponudimo. Kristusov zgled je jasen. Nikogar, ki išče, ne zavrne. Nad nikomer se ne zgraža. Ne obsoja in ne moralizira. Je tisti, ki pride, se skloni, dotakne in dvigne. Preprosto ljubi in v tej ljubezni razume in sprejema. Zame je vedno izziv, kako dati mladim delček te Kristusove podobe. Prepričan sem, da je to tisto, kar je najpomembnejše tudi za to obdobje.

Seveda se to sliši preprosto, a pogosto to ni tako v veroučnih klopeh, na duhovnih vajah in v raznih skupinah. Največ, kar mladim lahko damo je, da skušamo razumeti njihovo neustavljivo hrepenenje po sprejetosti. Skušamo jih razumeti v protestniških držah: ko kričijo, se jezijo, ugovarjajo, se zmrdujejo, so naveličani in zdolgočaseni, se norčujejo iz vsega, skušajo vse narediti vulgarno in enako ničvredno itd. Za vsem tem vidim predvsem ranjenost, ki se je začela v njihovem nežnem otroštvu in jo lahko pozdravi samo ljubezen. Ljubezni tu ne razumem kot permisivno držo, popuščanje in ugajanje niti kot moraliziranje in pridiganje. Tega imajo dovolj doma. Ljubezen je zame uresničevanje Kristusove drže. Ljubiti, pomeni slediti Jezusu, ki je znal biti v pravem trenutku razumevajoč in v drugem strog, potrpežljiv pa tudi brezkompromisen in skoraj neučakan, sočuten, drugič pa skoraj hladno odmaknjen. V približku te ljubezni skušam prinašati mladim torej tisto, kar iščejo: sprejetost in ljubezen. Vsebina, ki jih nagovori, je samo podaljšek drže ali nasprotno, drža je samo nadaljevanje vsebine.

Beseda o učbeniku

V takem pogledu na mlade je nastajal učbenik za pripravo na birmo z naslovom Največja pa je ljubezen. Nastal je iz izkušnje, da je težko pritegniti pozornost mladih in da prisluhnejo le, če se počutijo nagovorjene. Najbolj jih pritegne ljubezen, zato smo jo izbrali za rdečo nit celotne vsebine. Kateheze so zastavljene tako, da mladi ljubezen okušajo in o njej spregovorijo.

Da bi ljubezen in prijateljstvo ne postala obrabljena tema, je postavljena na trden in trajen temelj. Na podlagi Lukovega evangelija so odlomki razdeljeni v tri temeljne sklope: ljubezen do sebe, bližnjega in do Boga. V ozadju rdeče niti pa so nanizane tudi temeljne resnice naše vere in zakramentov. Glavni cilj vsebine ni poučevanje, ampak vzgoja k razmišljanju in odkrivanju odgovorov v sebi, Evangeliju in v liku svetnikov.

Vsaka kateheza za birmansko skupino se začne z zgodbo iz življenja svetnika, ki povezuje tri kateheze. Izsek iz njegovega življenja potrjuje spoznanja, ki nam jih ponuja evangelij in jih mladi lahko prenesejo v svoje življenje. Sama izvedba kateheze ne vključuje lika svetnika, vendar je vedno dovolj prostora, da ga katehet uporabi bodisi za vstopno mesto, za jedro razmišljanja ali pa osvetlitev spoznanj, do katerih je prišel po skupnem delu z mladimi.

Sledi evangeljski odlomek in kratka razlaga. Razlage naj bi bile v pomoč mladim, da bi videli, da je vredno hoditi za Jezusom, da je življenje z njim lepo, čeprav je težko in da se ljubezen vedno izplača, saj edina osrečuje. V priročniku za kateheta je ta razlaga večkrat bolj zahtevna, obe pa vabita k razmisleku. Globlje, ko katehet oz. animator vsebino dojame in vzame za svojo, globlje bo z mladimi v skupini lahko prišel.

Aktualizaciji evangelija sledi preprosta naloga. Ta je kar se da igriva, da bi mladega čimbolj pritegnila, da ostane vsaj za hip v svetu, o katerem govori kateheza. Da bi si katehezo lažje zapomnili, so na koncu vprašanja na evangeljski odlomek in življenjska vprašanja. Poudarjena je temeljna misel celotne kateheze, ki ji sledi naloga za življenje. Slednja je cilj vsega katehetovega prizadevanja. Če nam uspe, da bodo kateheze vodile v življenje, bodo mladi začutili potrebo po hoji s Kristusom.

Rezultat našega dela seveda ni odvisen le od nas. Gotovo se vsi zavedamo svoje nemoči, zato je toliko lažje moliti. Kdo bo pomagal, če ne On, v čigar službi želimo biti. Če se tega zavedamo mi, nam ne bo težko mladim spregovoriti tudi o potrebi po molitvi. V učbeniku je v vsakem poglavju nova molitev, ki jim lahko pomaga prenesti spoznanja v življenje in pred Boga.

Priročnik za animatorja prinaša celoten potek kateheze in dinamiko, s katero je mogoče mlade pritegniti k razmišljanju. Štiri leta smo z animatorji delali le s tem, zato upamo, da se tudi katehetu ne bo težko znajti z njim. Kateheze so zastavljene za animatorsko delo po skupinah, ki temelji na sproščenem srečevanju, razmišljanju in doživljanju. 

Z učbenikom Največja pa je ljubezen želimo  zapolniti vrzel pri animatorskem delu z mladimi v pripravi na birmo in na življenje. Upamo, da je koga že razveselil in rešil iz zadrege, ko je razmišljal, kaj naj vzame v roke. 


Celotno gradivo za birmance in njihove animatorje