Sveta trojica 2021

Danes obhajamo enega samega Boga v treh Osebah

»Dragi bratje in sestre, dober dan, danes, na ta praznik, med katerim obhajamo Boga, skrivnost edinega Boga in ta Bog je Oče in Sin in Sveti Duh. Tri Osebe so. Bog je eden, kajti Oče je Bog in Sin je Bog in Sveti Duh je Bog. Niso trije bogovi, ampak je en sam Bog v treh Osebah. To je skrivnost, ki nam jo je razodel Jezus Kristus, Sveto Trojico.

 

Danes se bomo ustavili in obhajali to skrivnost, kajti osebe niso pridevniki Boga, ne, so osebe, resnične, drugačne, različne. Niso, kot je rekel neki filozof, emanacije Boga, ne, ne, osebe so. Je Oče, h kateremu molim z Očenašem, je Sin, ki mi je dal odrešenje, opravičenje in je Sveti Duh, ki prebiva v nas in daje življenje Cerkvi. To govori našemu srcu, saj jo najdemo zaobjeto v tistem izrazu sv. Janeza, ki povzame vse razodetje: 'Bog je ljubezen' (1Jn 4,8,16). Oče je ljubezen, Sin je ljubezen in Sveti Duh je ljubezen. In kot ljubezen, Bog, čeprav je eden in edini, ni samota ampak občestvo med Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Ljubezen je namreč v bistvu darovanje sebe in v svoji izvirni in neskončni resničnosti je Oče, ki se podarja rojevajoč Sina in ta se daruje Očetu, njuna vzajemna ljubezen pa je Sveti Duh, ki je vez edinosti. 

To ni lahko razumeti, lahko pa vsi mi živimo to skrivnost, zelo jo lahko živimo. To skrivnost Trojice nam je razodel Jezus sam. On nam je dal spoznati obličje Boga kot usmiljenega Očeta; predstavil je samega sebe kot pravega človeka, kot Božjega Sina in kot Očetovo Besedo, kot Zveličarja, ki je dal življenje za nas; govoril je o Svetem Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, o Duhu Resnice, Duhu Paraklitu. O tej besedi Paraklit smo govorili prejšnjo nedeljo, to je o našem Tolažniku in Zagovorniku. In ko se je Jezus prikazal apostolom po vstajenju, jih je poslal evangelizirati vsa ljudstva, krščujoč jih 'v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha' (Mt 28, 19).

Današnji praznik nam torej daje v zrenje to čudovito skrivnost ljubezni in luči od katere izhajamo in kamor je usmerjena naša zemeljska pot. Pri oznanjevanju evangelija in pri vsaki obliki krščanskega poslanstva ne moremo pustiti ob strani te enosti med nami, za katero je prosil Jezus, ko sledimo enosti Očeta in Sina in Svetega Duha, saj lepota evangelija zahteva, da ga živimo in pričujemo v slogi med nami, ki smo tako različni! To je enost, za katero si upam reči, da je bistvena za kristjana. To ni neka drža, način izražanja, ne, je bistvo. Saj je enost, ki se porodi iz ljubezni, iz Božjega usmiljenja, iz opravičenja Jezusa Kristusa in navzočnosti Svetega Duha v naših srcih.

Sveta Marija v svoji preprostosti in ponižnosti odseva Lepoto Troedinega Boga, saj je popolnoma sprejela Jezusa v svoje življenje. Naj podpira našo vero, nas napravlja za častilce Boga in služabnike bratom.« (Papež Frančišek v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angelovega češčenja, na Trgu sv. Petra, 30.5.2021)

Papež Frančišek: Danes obhajamo enega samega Boga v treh Osebah

Sveti oče: Osem let branja, molitve in prevajanja Svetega pisma v dialekt