Molitveni namen papeža Frančiška za oktober 2021
  • za evangelizacijo: Učenci misijonarji

 

Molímo, da bi bil vsak krščenec vključen v evangelizacijo in razpoložljiv za misijone, s tem da pričuje z življenjem, ki ga prežema vonj po evangeliju.

»To misijonsko poslanstvo se me osebno tiče: jaz sem vedno 'misijon'; ti si vedno 'misijon'; vsak kristjan in vsaka kristjanka je 'misijon'. Človek, ki ljubi, nikoli ne miruje: ljubezen ga žene ven iz sebe; k njej je pritegnjen in z njo privlači druge; razdaja se drugim in plete vezi, ki podarjajo življenje. Za Božjo ljubezen ni nihče neuporaben ali nepomemben. Vsak od nas je 'misijon', saj je vsak od nas sad Božje ljubezni.« (Poslanica papeža Frančiška za svetovni misijonski dan, 9.6.2019)