Molitveni namen papeža Frančiška za junij 2021:

Za evangelizacijo: Lepota zakonske zveze

Molímo za mlade ljudi, ki se pripravljajo na zakon, oprti na krščansko občestvo, naj rastejo v ljubezni z velikodušnostjo, zvestobo in potrpežljivostjo.

»Velikokrat je glavni razlog problematike, ki pride na površje po obhajanju zakramenta svetega zakona, treba iskati ne le v skriti in daljni nezrelosti, ki se je nenadoma sprožila, ampak predvsem v šibkosti krščanske vere in pomanjkljivem cerkvenem spremljanju, v osamljenosti, ki so ji pogosto prepuščeni novoporočenci po obhajanju zakramenta.
Zakon ni samo 'družbeni' dogodek, ampak je zakrament, ki obsega tudi ustrezno pripravo in zavestno obhajanje. Zakonska zveza namreč s strani zaročencev terja zavestno izbiro, ki postavi v središče voljo, da se skupaj gradi nekaj, kar ne bo nikoli moglo biti izdano ali zavrženo. Obstajajo mnoge iniciative, ki jih razvijajo škofije po vsem svetu, da bi realnim situacijam približale družinsko pastoralo, pod katero se razume predvsem spremljanje zaročencev v zakon. Zaročencem je pomembno ponuditi možnost, da se udeležijo seminarjev in molitvenih srečanj, kjer so poleg duhovnikov kot animatorji tudi zakonski pari z utrjenim družinskim življenjem in strokovnjaki psiholoških ved.
Velikokrat je glavni razlog problematike, ki pride na površje po obhajanju zakramenta svetega zakona, treba iskati ne le v skriti in daljni nezrelosti, ki se je nenadoma sprožila, ampak predvsem v šibkosti krščanske vere in pomanjkljivem cerkvenem spremljanju, v osamljenosti, ki so ji pogosto prepuščeni novoporočenci po obhajanju zakramenta. Šele takrat, ko so postavljeni pred vsakdanjost skupnega življenja, ki zakonca kliče k rasti na poti darovanja in žrtvovanja, se nekateri zavejo, da niso v polnosti razumeli tega, v kar so se podali. In čutijo se neprimerni, še posebej, če se primerjajo z dometom in vrednotami krščanskega zakona, ki zadeva konkretno ozadje, ki je povezano z neločljivostjo zveze, z odprtostjo za posredovanje daru življenja in z zvestobo.« (Papež Frančišek, Nagovor udeležencem tečaja o družini in zakonski zvezi, 27.9. 2018)