Kot družba smo moralno dolžni, da ustavimo proizvodnjo in trgovino z drogami

»'Vse mi je dovoljeno,' vendar ni vse koristno! 'Vse mi je dovoljeno', toda jaz se ne bom dal ničemur podvreči! Jedi so za trebuh in trebuh je za jedi. Bog pa bo oboje odpravil. Telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in Gospod je za telo. Bog je obudil Gospoda in bo s svojo močjo obudil tudi nas.« (1 Kor 6,12-14)

Kateheza: Svetovni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami


»Dragi bratje in sestre, dober dan!


Danes obeležujemo svetovni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, ki ga je leta 1987 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Letošnja tema je Dokazi so jasni: vlagati moramo v preprečevanje.

 

Sveti Janez Pavel II. je zatrdil, da »zloraba drog osiromaši vsako skupnost, v kateri je prisotna. Zmanjšuje človekovo moč in moralno zgradbo. Spodkopava spoštovane vrednote. Uničuje voljo do življenja in prispevanja k boljši družbi« (Sporočilo udeležencem dunajske mednarodne konference o zlorabi drog in nezakoniti trgovini z drogami, 4. junij 1987).  Hkrati pa ne pozabimo, da vsak odvisnik od drog »nosi s seboj svojo osebno zgodbo, ki ji je treba prisluhniti, jo razumeti, ljubiti ter, kolikor je mogoče, ozdraviti in očistiti. [...] Še vedno imajo, bolj kot kdaj koli prej, dostojanstvo kot osebe, ki so Božji otroci« (Govor udeležencem srečanja z naslovom Narkotiki: težave in rešitve tega globalnega vprašanja, 24. november 2016).

 

Vendar pa ne moremo zanemariti zlonamernih dejanj preprodajalcev in trgovcev z drogo. So morilci. Papež Benedikt XVI. je uporabil ostre besede med obiskom ene od terapevtskih skupnosti: »Preprodajalcem drog sporočam, naj razmislijo o zlu, ki ga povzročajo množici mladih in odraslih iz vseh družbenih slojev: Bog bo od njih zahteval poravnavo računov za to, kar so storili. Človeškega dostojanstva ni mogoče teptati na tak način« (Govor skupnosti Fazenda da Esperança, Brazilija, 12. maj 2007).

 

Odvisnosti od drog ni mogoče zmanjšati z dopustitvijo njihovega svobodnega uživanja, kot je bilo predlagano in že izvedeno v nekaterih državah. Ker poznamo mnoge tragične zgodbe odvisnikov od drog in njihovih družin, sem prepričan, da je moralna dolžnost končati proizvodnjo in trgovino s temi nevarnimi snovmi. Koliko je trgovcev s smrtjo, ki jih vodita logika moči in denarja za vsako ceno! Trgovci z drogo so namreč trgovci s smrtjo. Ta nadloga, ki povzroča nasilje ter seje trpljenje in smrt, zahteva pogum celotne naše družbe.

Proizvodnja in trgovina z drogo imata uničevalni vpliv tudi na naš skupni dom. To na primer postaja vedno bolj očitno na območju Amazonije.

 

Druga prednostna pot za boj proti zlorabi drog in trgovini z njimi je preprečevanje, ki se izvaja s spodbujanjem večje pravičnosti, vzgojo in izobraževanjem mladih o vrednotah, ki gradijo osebno in skupnostno življenje, spremljanjem ljudi, ki so v težavah, in dajanjem upanja za prihodnost.

 

Na svojih potovanjih v različne škofije in države sem lahko obiskal različne terapevtske skupnosti, ki jih je navdihnil evangelij. Te so močno in upanja polno pričevanje o zavzetosti duhovnikov, posvečenih oseb in laikov, da bi uresničili priliko o dobrem Samarijanu. Prav tako me bodrijo prizadevanja različnih škofovskih konferenc za spodbujanje pravične zakonodaje in politike glede zdravljenja odvisnikov od drog in preprečevanja, da bi ustavili to nadlogo.

 

Kot primer navajam mrežo Latinskoameriška pastoralna služba spremljanja in preprečevanja zasvojenosti (PLAPA). Statut te mreže priznava, da so »zasvojenost z alkoholom in psihoaktivnimi snovmi ter druge oblike zasvojenosti (pornografija, nove tehnologije itd.) [...] problem, ki nas prizadene brez razlikovanja, ne glede na geografske, družbene, kulturne, verske in starostne razlike. Kljub razlikam pa se želimo organizirati kot skupnost: deliti izkušnje, navdušenje in težave« (https://adn.celam.org/wp-content/uploads/2023/09/Carta-a-la-Iglesia-de-ALC-PLAPA-14sept2023-CL.pdf.)

 

Omenjam tudi škofe južne Afrike, ki so novembra 2023 sklicali srečanje na temo Opolnomočenje mladih kot nosilcev miru in upanja. Predstavniki mladih, ki so bili prisotni na srečanju, so to zborovanje prepoznali kot »pomemben mejnik, usmerjen k zdravi in dejavni mladini v celotni regiji«. Obljubili so tudi: »Sprejemamo vlogo ambasadorjev in podpornikov boja proti uživanju drog. Vse mlade prosimo, naj bodo vedno sočutni drug do drugega« (https://imbisa.africa/2023/11/21/statement-following-the-imbisa-youth-meeting/).

Dragi bratje in sestre, ob tragičnem pojavu zasvojenosti milijonov ljudi po svetu z drogami, ob škandalu nezakonite proizvodnje in trgovine s temi drogami, »ne moremo biti brezbrižni. Gospod Jezus se je ustavil, se približal in ozdravil rane. V slogu njegove bližine smo tudi mi poklicani, da delujemo, da se ustavimo pred situacijami krhkosti in bolečine, da znamo prisluhniti kriku osamljenosti in tesnobe, da se sklonimo, da bi dvignili in vrnili v življenje tiste, ki padejo v suženjstvo drog« (Sporočilo udeležencem 60. mednarodnega kongresa forenzičnih toksikologov, 2023). Molimo tudi za kriminalce, ki z drogo oskrbujejo mlade. So zločinci in morilci. Molimo za njihovo spreobrnjenje.

 

Na ta svetovni dan boja proti drogam kot kristjani in cerkvene skupnosti obnovimo svojo molitev in prizadevanje za boj proti drogi. Hvala!« (Papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco na Trgu sv. Petra, 26.6.2024)

 

Papež: Kot družba smo moralno dolžni, da ustavimo proizvodnjo in trgovino z drogami