Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Skupine za mlade

Na Mirenskem Gradu se redno srečuje več različnih skupin, ki posameznikom, parom in zakoncem pomagajo pri osebni rasti in vsakdanjem življenju. Skupina udeležencem predstavlja prostor, kjer lahko spregovorijo o svojem doživljanju in dojemanju sveta, odnosov in življenja. Mnogim skupina pomeni tudi oporo v vsakdanjih naporih.

Teme srečanj so različne, vse pa stremijo k poglobitvi odnosa do sebe, bližnjega in Boga. Pri skupini za pare in v zakonskih skupinah teme srečanj predlagajo udeleženci.

Mladi se na srečanjih najraje pogovarjajo o odnosih, prijateljstvih in o tem, kako živeti polno. Vsako srečanje vedno začnemo s pesmijo ali kratko igro. Sledi predstavitev teme oz. vstopna dinamika, ki mlade uvede v pogovor. Zadnji dve leti smo za vsako srečanje pripravili delovne liste, ki udeležencem z različnimi nalogami pomagajo pri razmišljanju. Mladi si tako ob glasbi vzamejo čas za poglabljanje na določeno temo. Sledi pogovor v skupini, iskanje skupnih odgovorov ter usmeritve ob dani temi. Ob koncu srečanja vedno skupaj zmolimo molitev, ki je predlagana v katehezi, ali pa oblikujemo svojo.

Mladinska skupina

Namenjena je mladim od 9. razreda osnovne šole do 4. letnika srednje šole. Srečanja so ob petkih ob 20.30, vsakih štirinajst dni.
Voditelji: Niko Miklavčič, Petra Markič in Tjaša Nemec

Študentska skupina

Namenjena je študentom in mlajšim izobražencem. Srečanja so ob sobotah ob 20h, vsakih štirinajst dni.
Voditelj: Peter Žakelj

Skupina za pare

Namenjena je mladim parom, ki se resno pripravljajo na skupno življenjsko pot. Srečanja so enkrat mesečno, ob sobotah ob 20h.
Voditelj: Peter Žakelj