Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Molitev k Žalostni Materi Božji

Vsak mesec se družine in posamezniki zbiramo pred Najsvetejšim, kjer v slavljenju in molitvi izročamo Bogu nas same, naše bližnje in vesoljno Cerkev. Pri tej molitvi posebej molimo tudi za namene, za katere prosite na naši spletni strani.

MOLITEV K ŽALOSTNI MATERI BOŽJI

 (10. 6. 2017)

 

Znamenje križa

Pesem: Pridi, Sveti Duh, luč srca

SLAVLJENJE

Jezus se prikaže učencem

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« Jn 20,19-23

 

Spontane zahvale (glasba na radiu)

Pesem: Duh Tolažnik

 

PROŠNJE Z DESETKAMI 

Za osebno rast

Gospod, prosimo te,  da bi se zavedali svoje majhnosti in se odpirali delovanju Svetega Duha.

Desetka … ki si ga Devica od Svetega Duha spočela

(Zaključni vzklik: Žalostna Mati Božja, prosi za nas!)

Pesem: Hej, brat

 

Za naše občestvo

Gospod, prosimo te za to, da bi bili še bolj odgovorni in angažirani za našo veliko družino.

Desetka… ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila

 (Zaključni vzklik: Žalostna Mati Božja, prosi za nas!)

Pesem: Rešitelj

 

Za ljudi, s katerimi se srečujemo in delamo

Gospod, prosimo te za fantka in njegovo družino v stiski.

Desetka… ki si ga Devica rodila

(Zaključni vzklik: Žalostna Mati Božja, prosi za nas!)

Pesem: Iščite me

 

Za bližnje v stiski

Oče naš

·         Gospod, prosimo te, da bi zmogli premostiti težave, ki še poslabšujejo že tako nezrele družinske odnose. Da bi mož in sin našla skupni jezik.         

Prosimo te, usliši nas.

·         Prosimo, da bi se v polnosti prepustili Božjemu vodstvu, zaupali v njegovo varstvo in zagnano izpolnjevali Njegovo voljo.

Prosimo te, usliši nas.

·         Prosimo za naše družine in skupnosti, da bi bili drug drugemu dar v lepih in težkih trenutkih.

Prosimo te, usliši nas.       3x Zdrava Marija…ki si ga Devica v templju darovala

·         Prosimo te za otroke na učni pomoči in njihove starše, da bi se učili slišati drug drugega in si biti v oporo.

Prosimo te, usliši nas.

·         Gospod, prosimo te, da bi vztrajali tudi ko je težko in bi vedno verjeli, da Bog računa na nas in nas ljubeče varuje in vodi, je vedno z nami in hoče le eno, da smo veseli!                                         Prosimo te, usliši nas.

·         Prosimo te za brezdomce, da bi ob nas lahko verjeli in čutili, da so ljubljeni, kljub telesni zanemarjenosti in življenjskim polomom.

Prosimo te, usliši nas.  3x Zdrava Marija

·         Gospod, prosimo te za milost iskrenega kesanja in za vztrajen boj proti trdosrčnosti.

Prosimo te, usliši nas.

·         Prosimo te za zakonce v krizi, da bi zmogli verjeti, da jih je Bog poklical v zakon in jim želi pomagati.

Prosimo te, usliši nas.

·         Gospod, prosimo te za  zavedanje kaj vse nam je podarjeno in bi bili zato hvaležni.

        Prosimo te, usliši nas.

·         Gospod, prosimo te za fanta in njemu podobne otroke z raznimi motnjami uspešno zaključijo šolsko leto in končno najdejo pot k sebi.                                                                                                     Prosimo te, usliši nas.      4x Zdrava Marija, Slava Očetu, O Jezus …, Žalostna Mati Božja, prosi  za nas!

 

Pesem: Vsi, ki ste žejni

 

Za Cerkev in svet

Gospod, prosimo te za to, da bi nas Sveti Duh napolnil z upanjem in bi ga ponesli najbolj obupanim.

Desetka … ki si ga Devica v templju našla

(zaključni vzklik: Žalostna Mati Božja, prosi za nas!)

Pesem: Mati mojega srca